Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013  

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Студентите]

 

ТАКСОНОМИЯ НА ДАННИТЕ

СОБСТВЕНОСТ НА ДАННИТЕ

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

Структуриране на данни

 

4.1. Бизнес

4.1.1. Пазарно лидерство:

 • Данни за клиента;

 • Данни за пазара;

 • Данни за конкурентите.

4.1.2. Бизнес услуги:

 • Бързина на търсене на данни;

 • Ловкост при намиране на данни;

 • Мащаб на съхранение на данни,

 • Сложност на копиране и авторизация.

4.1.3. Финансово изпълнение:

 • Данни за инвестициите;

 • Аналитични данни за ефективност на разходите.

4.1.4  Спазване на регламенти

 • Данни за стандартите;

 • Нормативни документи;

 • Фирмени правила и стандарти.

4.1.5. Запазване на търговска документация, сега и в бъдеще

 

4.1.6. Анализ на информацията

 • Аналитични данни в реално време;

 • Прогнозни аналитични данни;

 • Анализ на тенденциите.

4.2. Технологии

4.2.1. Цифровизация: данните са навсякъде и в много формати

4.2.2. Закони на Мур, Гилдер и Меткалф: характеристики и капацитет на мрежи и компютри.

4.2.3.Нов софтуер, хардуерни архитектури: Hadoop, облачен компютинг, мобилни комуникации;

4.2.4. Анализ на данни: в реално време, предсказуем с визуализация;

4.2.5. Машинна интелигентност: M2M не се ограничават до човешки прагове (време, разпределена обработка, познания и т.н.)

 

4.3. Обработка на данни

4.3.1. Данни за прозрачност: сливане на частни и обществени формати за данни (Google Fusion и т.н.)

4.3.2. Данни гранулиране (Granularity): технологични подобрения в цифрови устройства за данни, датчици, камери  и т.н.

 4.3.3.  Данни съхранение: Подобрения в софтуера за съхранение на данни , дедупликация, репликация, архивиране и т.н.