Управление на данни

©Христо Тужаров, Стефан Калчев, 2013   

Примери на конвенции за синтаксис

 

[Home] [Съдържание]

Моделиране на данни

Подходи в основата на моделиране на данни

Място и роля на моделирането на данни

Модел на данни

Видове модели на данни

Концепции в моделирането на данни

Методики за моделиране на данни

Примери на конвенции за синтаксис   

 

На фигурата по-долу са представени обобщение на синтаксиса на четирите общи нотации за моделиране на данни:

  •  Information Engineering   - опростена методика, предназначена за работа на високо, корпоративно, концептуално ниво.

  • Richard Barker – популярна методика, използвана от лидера в бази данни Oracle

  • UMLмасово използвана днес методика, както за релационни така и за обектни бази данни;

  • IDEF1X  - твърде сложна нотация, която първоначално е била предназначена за физическо моделиране, а впоследствие се прилага и за логическо моделиране. Използва се основно от министерството на отбраната  на САЩ.