Управление на данни

©Христо Тужаров,

 Стефан Калчев, 2013   

 

Модел PER примерни диаграми

[Home] [Съдържание] [Студентите]

Модел PER

Модел PER нотации

Нива на модел PER

Модел PER примерни диаграми

Методика за моделиране на данни 

Препоръки за дизайна на приложението 

Логически модел на данни Преглед проличен лекар

Агрегирана бизнес същност Лекарство

Агрегирана бизнес същност Персонал