Управление на данни

©Христо Тужаров,

Васил Милев, 2013   

 

Таксономия  Данни Градивни Блокове

 

[Home] [Съдържание] [Студентите]

Таксономия  Данни Градивни Блокове

 

Абстракция Данни Градивни блокове

 

Области Данни Градивни Блокове

 

Зрялост  данни  градивните блокове

 

Бизнес таксономиите или така наречените класификации, вече се радват на доверие, като липсващо звено на проекти за управление на данни. Разработената примерна таксономия ще се използва при специфициране и съхранение на информация за данни градивните блокове.

 

Таксономия на данни градивните блокове

 

       1. Абстракция - указва предназначението на DBB, неговия разработчик и собственик, както и реализиращия го модел. Включва следните нива :

  • Нива на абстракция

  • Изпълнявани роли

  • Детайлизация

        2. Предметни области - основна задача на информационното моделиране е разработка на формално описание на дадена предметна област (обикновено засягаща едно предприятие), не зависещо от особеностите на реализация на модела на данни и съответното програмно осигуряване. Включва следните нива :

        3. Зрялост на градивните блокове - отчитането нивото на зрялост на архитектурните компоненти при моделиране на данните е в основата на получаване детайлна и ясна картина за състоянието на архитектурата на предприятието и в частност на данни градивни блокове. Включва следните нива :

  • Нива на зрялост;

  • Критерии за зрялост.