Управление на данни

©Христо Тужаров, 2013  

 

Позициониране на данни

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Студентите]

 

ТАКСОНОМИЯ НА ДАННИТЕ

СОБСТВЕНОСТ НА ДАННИТЕ

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

Структуриране на данни

 

 

На фигурата по-долу са показани данните класифицирани, спорад тяхното позициониране в модела PER.

 

 

3.1. Данни за връзка между обектите

Осъществяват връзка между обекти, които са в отношение n:m (много към много). Допълват данните за процеса и основните данни.

Пример – изпитани студенти (изпит, студенти, оценка)

3.2. Данни за процеса

Описват кога, къде и под каква причина се реализира даден процес

Пример – изпит (дата, дисциплина, преподавател, зала)

3.3. Основни данни

Данни които участват в процеса. Имат стратегическо значение за организацията.

Пример – студенти, дисциплина, преподаватели

3.4. Спомагателни  данни

Изясняват свойства, роли и параметри, събития за основните данни.

Примери – публикации и научно израстване на преподавателя

3.5. Списъчни данни

Данни с относително постоянен характер, които са представени в списъци и изясняват характеристики на останалите данни.

Пример: статуси (образователен, семеен, криминален), специалности и т.н.