EFQM

© Христо Тужаров,

Септември 2008

 

 

МОДЕЛ НА ПРЕВЪЗХОДСТВОТО

EFQM (EXCELLENCE MODEL)

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

МОДЕЛ НА ПРЕВЪЗХОДСТВОТО

ИСТОРИЯ НА EFQM

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОДЕЛА EFQM

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА МОДЕЛА EFQM 

КРИТЕРИИ EFQM

ЧЕРВЕНИ ПЪТЕКИ В EFQM

МАТРИЦА ЗА ОЦЕНКА RADAR

САМООЦЕНКА ПО МОДЕЛА EFQM

БЕНЧМАРКИНГ 

 

Модел на превъзходството (EXCELLENCE MODEL - EFQM )

 

 

Модел на превъзходството (EXCELLENCE MODEL - EFQM )

 

                      Европейският фонд за управление на  качеството EFQM

                 EFQM (European Foundation for Quality Management) Организиран  е през 1988 г. от европейските компании (Електролукс, Фиат, КЛМ, Филипс, Рено, Фолксваген др.) и работи под егидата на Европейската Комисия.

 

                     Европейския Модел за Превъзходство в Бизнеса EFQM

                 (The European Model for Business Excellence) – сега EFQM Excellence Model

 

Представен е през 1991 година като структура за организационна самооценка и като база за присъждане на Европейска Премия по Качество. Той е призван да подпомага практиката по използване принципите на TQM. Последната версия на Модела излиза през  2003 година.

 

Задача на EFQM

Да помогне на европейските компании и техните мениджъри в установяване на тотален мениджмънт на качеството, като решаващ фактор за достигане на глобално конкурентно преимущество.

 

В организацията участват около 800 компании от 38 страни. Учредената от EFQM Европейска Премия по Качество (The European Quality Award) се присъжда ежегодно.

 

 

Критерии на EFQM

Моделът EFQM се базира на девет критерия:

 

Европейския Модел за Превъзходство в Бизнеса EFQM

 

Превъзходството се измерва по ключови резултати в полза на клиентите, сътрудниците и обществото и се постига чрез лидерство, управляващо политиката и стратегията, които се реализират чрез използване на хора, партньорство, ресурси и процеси.

 

Стрелките подчертават динамичния характер на модела. Те показват, че иновациите и обучението помагат да се подобрят източниците на  превъзходство, които на свой ред водят до подобряване на резултатите.

 

Термините "Възможности" и "Резултати" се използват за разделяне критериите в две категории.

  • Възможности (enablers) -  как функционира организацията;

  • Резултати (results) - какви задачи са решени.

В основата на Модела е заложена логиката RADAR (Results, Approach, Deployment, Assessment and Review).

 

Резултати =  Подход + Внедряване + Оценка + Анализ