EFQM

© Христо Тужаров,

Септември 2008

 

 

КРИТЕРИИ EFQM

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

КРИТЕРИИ EFQM

ЛИДЕРСТВО В EFQM

ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ В EFQM

СЪТРУДНИЦИ В EFQM

ПАРТНЬОРСТВО И РЕСУРСИ В EFQM

ПРОЦЕСИ В EFQM

РЕЗУЛТАТИ В EFQM

 

 

Основни критерии EFQM

 

Основни критерии EFQM

 

       Групата Възможности EFQM включва:

 

1. Лидерство;

2. Политика и стратегия;

3. Хора;

4. Партньорство и ресурси;

5. Процеси.

 

Критериите от тази група подпомагат да се разбери и оцени как се достигат желаните за организацията резултати.

 

       Групата Резултати EFQM включва:

 

6. Резултати за потребителите;

7. Резултати за работниците;

8. Резултати за обществото;

9. Ключови резултати от дейността.

 

Тази група критерии включва основните показатели и резултати от дейността на организацията, т.е какво е постигнала организацията използвайки своите възможности.

 

Тежест на критериите EFQM

Всеки критерий има бална оценка. Общата сума на баловете по всички критерии е 1000.

 

Тежестта на отделните критерии се определя от експертите на EFQM и многобройните потребители на модела. Коефициентите могат да се променят в зависимост от натрупания опит и промените в бизнес средата.

 

Групите „Възможности” и „Резултати» имат еднакви бални оценки – по 500 , което указва на еднаквата важност, както на потенциала на организацията, така и на успешното реализиране на този потенциал.

 

Динамика EFQM

Стрелките на схемата на модела отразяват динамичния му характер. Те показват как иновациите и обучението помагат да се подобрят възможностите, което в крайна сметка се отразява на резултатите.

 

Между различните критерии на модела съществува силна взаимовръзка, която отразяват линиите в схемата на модела. По същество промяната в един от критериите води след себе си до промяна във всички останали показатели.

 

Пример: Сътрудници à Резултати за сътрудниците à Резултати за потребителите

 

 

Подкритерии EFQM

 

Деветте критерия на модела EFQM съдържат 32 подкритерия, детайлизиращи модела.

 

За критериите от групата Възможности баловете между подкритериите се разпределят в равни пропорции.

 

За критериите от групата Резултати, тежестта на подкритериите се разпределя по следния начин:

  • 6a – 75%, 6b – 25%;

  • 7a – 75%, 7b – 25%;

  • 8a – 25%, 8b – 75%;

  • 9a – 50%, 9b – 50%.

 

Всеки от 32-та подкритерия има няколко зони на обхват (направления  за оценка/измерване). Такива „точки на приложения"  в модела са повече от триста.

 

 

Подкритерии EFQM