EFQM

© Христо Тужаров,

Септември 2008

 

МАТРИЦА ЗА ОЦЕНКА RADAR

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

МАТРИЦА ЗА ОЦЕНКА RADAR

ОЦЕНКА НА КРИТЕРИИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ОЦЕНКА НА КРИТЕРИИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

САМООЦЕНКА ПО МОДЕЛА EFQM

ПРИМЕР ЗА ПРОГРАМНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕТОДИКАТА RADAR

 

Матрица за оценка RADAR

 

 

RADAR –оценъчен механизъм, базиран на модела EFQM.

 

Зад абревиатурата RADAR се крие цикъл за оценка на системата:

  • Results (Резултати)

  • Approach (Подход)

  • Deployment (Внедряване, прилагане на подхода по нива на управление)

  • Assessment and Review (Оценка (или самооценка) и Преглед (анализ и опит за актуализация)).

Групата критерии «Резултати» се оценяват по показателя Results, а критериите от групата «Възможности» се анализират с отчитане на Approach, Deployment, Assessment and Review.

 

Принципи на стадиите за оценка RADAR

 

Results (Резултати)

 

Основни постижения на организацията изразени чрез показатели за дейността и: финансови, производствени, система за управление, които отразяват реализацията на политиката и стратегията.

Approach (Подход)

 

Плановете на организацията и основанията за приемането им, ефективността на прилаганите подходи за достигане на планираните резултати

Deployment (Внедряване

Обхват и системност на прилаганите подходи, както начините за тяхното разгръщане с цел реализация на приетите планове и стратегии.

Assessment and Review (Оценка и Преглед)

Изучаване на използваните подходи, анализ на получените резултати, определяне на по-нататъшното усъвършенстване.

 

  

Оценка на организации чрез методиката RADAR

 

Методиката RADAR дава количествена оценка по всеки показател и позволява да се изрази в цифри нивото на съвършенство по всеки критерий (подкритерий), както и на цялата организация.

 

Максимално възможната оценка по критериите на модела EFQM – 1000 бала. Това е еталонна оценка, и реална ортанизация не може да получи такава оценка от експертите.

В зависимост от количеството набрани бала при оценка (самооценка) по критериите на модела EFQM, могат да бъдат отделени пет групи организации:

  • 0 бала - безнадеждни (няма признаци за стремеж към съвършенство);

  • до 250 бала - търсещи;

  • 250-500 бала – усъвършенстващи;

  • 500-750 бала (ниво на лауреати на Европейска премия EFQM);

  • Над 750 бала – световно ниво;

Оценка на организации чрез методиката RADAR