EFQM

© Христо Тужаров,

Септември 2008

 

БЕНЧМАРКИНГ

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Асеневци] [Консултации]

 БЕНЧМАРКИНГ 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА БЕНЧМАРКИНГ

БЕНЧМАРКИНГ И EFQM

 

Произход на бенчмаркинга

Бенчмаркингът като подход се появява в края на 50-те години на ХХ век. Именно в този период японски специалисти масово посещават известни компании в САЩ и Западна Европа с цел да проучват идеи, които незабавно да реализират в японските компании.

 

Скоро японците започват да считат като свое конкурентно преимущество използването на най-добрите технологии и ноу-хау, както в областта на производството, така и в мениджмънта,. При това японците успешно пренасят технологии и ноу-хау от една сфера на бизнеса в друга. Този период продължава до края на 60-те години, когато японските компании догонват западните.

 

Подходът бенчмаркинг се използва от западни компании в съвременната му трактовка за пръв път от корпорацията Xerox в края на 70-те години. За да преодолее сериозни пазарни проблеми, корпорацията проучва японския опит и намира необходимите решения.

 

Днес Xerox с право се явява признат лидер в областта на използване на технологията бенчмаркинг. Ефективното използване на технологията бенчмаркинг става сериозен фактор за пазарен успех на всяка организация.

 

Предпоставки за появата на бенчмаркинга

Глобална конкуренция

В епохата на глобализация на бизнеса, за организациите не остава друг път, освен всестранно и детайлно да изучават и след това да прилагат най-добрите световни постижения.

 

Премии за качество

Правят прозрачни действията на световните лидери, които за да участват в съответните конкурси разкриват част от тайните си.

 

Динамични промени и необходимост от адаптация

За да се приспособят към постоянно променящите се условия на външната среда, организациите трябва постоянно да изучават  и да прилагат опита на лидерите.

 

Определение на бенчмаркинга

С термина "бенчмаркинг", се обозначава един от инструментите за усъвършенстване на дейността.

 

Названието на метода произхожда от английските думи "bench" (ниво, височина) и "mark" (маркер) и се трактува различно - "опорен маркер", "еталонно сравнение" и т. н.

 

 

бенчмаркинга

 

Това е метод за непрекъснато усъвършенстване на дейности от всякакъв вид и ниво чрез сравнение с еталон. При това еталонът не остава постоянен. Той съответства на измененията на външните и вътрешните условия.

 

Концепция, обединяваща естествения стремеж на организациите към самия процес на усъвършенстване.

 

              Бенчмаркинг = търсене на нови идеи + адаптацията им + прилагането им.