e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

ВУЗ КАТО ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ВУЗ КАТО ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРИНЦИПИ НА ОБУЧАВАЩАТА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

КОМПЕТЕНТНОСТ

 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

ВУЗ - обучаваща се ортанизация

В общество, където базова парадигма е управлението на знания, се променят подходите към структурата, организацията и функциите на ВУЗ, като на на първо място е необходимо да бъде създадена организация, ориентира към "обучаваща се организация".

 

Сенге счита, че именно ВУЗ подхождат на  определението "обучаваща се организация", тъй като основна сфера на дейност на университетите е: създаване, натрупване, предаване и разпространение на знания.

 

Именно там студентите могат да се научат самостоятелно да мислят и да се усъвършенстват в съответната професионална област.

 

Питър Дракър отбелязва, че образованието става център на обществото на знание, а учебните заведения – негови най-важни организации. Той добавя "няма нищо удивително в това, че придобиването и разпределението на формални знания заема такова място в обществото на знания, каквото са заемали придобиването и разпределението на собствеността и дохода в продължение на тези два или три века,

 които ние наричаме "епоха на капитализма"

 

 

ВУЗ - обучаваща се ортанизация

 

 

Правила за обучаваща се организация

Изследвайки най-добрите практики в стратегическия мениджмънт на качеството, Асоциацията на Европейските университети (EAU) извежда следните правила за "обучаваща се организация ":

 • Готовност за експерименти и рискове;

 • Мониторинг и оценка;

 • Откритост, любознателност и готовност  за признаване на грешките си;

 • Вградени в организацията механизми за решаване на проблеми;

 • Вътрешен и външен бенчмаркинг;

 • Отсъствие на самоуспокояване и задоволеност от постигнатите резултати.

Критерии за обучаваща се организация

Шведското национално агентство за висше образование предлага следните критерии за "обучаваща се организация":

 • Саморегулиране и обучение;

 • Перспективно планиране;

 • Международни перспективи;

 • Вътрешно лидерство;

 • Кооперация с външните заинтересовани лица;

 • Равенство;

 • Фокусиране върху студента.