e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

Процеси в LMS

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ПИРАМИДАЛЕН LMS МОДЕЛ

ПОТРЕБИТЕЛИ НА LMS

Процеси в LMS

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА LMS

ПОКОЛЕНИЯ LMS

 

Пирамидалният LMS модел включва три нива на реализираните в системата процеси - управление на взаимоотношения, знания, качество.

 

Управление на качеството

Качеството се явява приоритет в управление на e-Learning  процесите, като за целта:

 • Трябва да съответства и да надхвърля очакванията на обучаващите се;

 •  Образователния процес трябва да включва съвременни образователни и управленски концепции и да е съобразен с TQM принципите;

 •  Резултатите от обучението трябва да отговарят на ЕММ изискванията;

 • Реализирането на процесите трябва да става чрез PDCA цикъла на Деминг;

 • Стандарт на работа се явява успешното взаимодействие с обучаващите се.

 

Управление на качеството

 

 

При управление на качеството се спазват следните изисквания:

Управление на знания

Управлението на знания се явява основен механизъм при реализиране на e-Learning  решения. Двете концепции (Knowledge Management, e-Learning) са тясно свързани и в много от случаите преследват едни и същи цели.  

 

Управлението на знания за нуждите на e-Learning  се разглежда като набор от процеси, които осигуряват ефективната трансформация на знания за нуждите на специфични групи обучаеми.

 

 

Управление на знания

 

 

Използват се всички процеси, включени в жизнения цикъл на управление на знания – натрупване, извличане, структуриране, формализиране, обслужване.

 

Отделните функции по управление на знания са представени в Модела на обучителен процес.

 

Управление на взаимодействието с обучаващите се

 

 

Управление на взаимодействието с обучаващите се

 

Идентификация на обучаващите се

 • Набиране конкретна информация за обучаващия се;

 • Профилиране личността на обучаващия се, на база данни от анкетиране, тестиране, събития и история на взаимоотношенията.

Диференциация на обучаващите се

 • Сортиране и анализ на данните за обучаващите се;

 • Избор на обучаващи се за дългосрочно сътрудничество, на база системи за оценка;

 • Осмисляне нуждите и предпочитанията на всеки обучаващ се.

Взаимодействие с обучаващите се

 • Създаване на дълговременни взаимоотношения с обучаващите се, чрез различни форми на контакти;

 • Осигуряване привързаност на обучаващия се към университета, като следствие на повишено чувство за удовлетвореност.

Персонализация на обучаващите се

Реализация потребностите на обучаващия се;