e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

E-LEARNING стандартизация

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

E-LEARNING СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА E-LEARNING СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

 

ОБЛАСТИ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

 

Предназначение на e-Learning стандартизацията

e-Learning стандартите са предназначени за регулиране на дейностите в следните направления:

 • Метаданни;

 • Пакетиране на съдържание;

 • Дефиниране на последователности;

 • Взаимодействия на въпроси и тестове;

 • Профили на обучаемите;

 • Взаимодействие в реално време и т.н.

Основни потребители на e-Learning стандартизацията:

 • Ръководители на образователни институции , на които предстои да закупят или поръчат за изработване система за електронно обучение;

 • Разработчици на системи за електронно обучение .

Цели на e-Learning стандартизацията

e-Learning стандартите допринасят за постигането на пет основни цели за предпазване и насърчаване на вложените в електронно обучение ресурси:

 

1. Взаимодействие – възможността на система за e-Learning  да взаимодейства с която и да било друга система.

2. Многократна използваемост – възможност създадените учебни материали (Учебни обекти ) да се използват многократно в различен контекст.

3. Управляемост – възможност системата да проследява информацията за обучаемия и учебното съдържание и да я управлява.

4. Достъпност – възможност обучаемия да получава необходимото му учебно съдържание в удобно време , място и форма.

5. Трайност – избягване на остаряването на стандартите с еволюцията на технологиите.

 

Преимущества  от използване на на e-Learning стандартизацията

 

         За ВУЗ:

 • Намаляване стойността на обучение  с 30-60%;

 • Съкращаване времето за обучение с  20-40%;

 • Увеличаване ефективността на обучение с 30-40%;

 • Повишаване ефективността в работата на ВУЗ.

        За контента (учебно съдържание):

 • Интероперабилност (interoperable)

 • Многократна използваемост (reusable)

 • Адаптивност (adaptive)

 • Дълговечност (durable)

 • Достъпност (accessible

        За обучавания

 • Поддръжка на обучение през целия живот;

 • Облегчен достъп до обучение с високо качество;

 • Ниски разходи за обучение.

Жизнен цикъл на стандартите