e Learning

©Христо Тужаров, 2009

 

 

ПОКОЛЕНИЯ LMS

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ПИРАМИДАЛЕН LMS МОДЕЛ

ПОТРЕБИТЕЛИ НА LMS

Процеси в LMS

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА LMS

ПОКОЛЕНИЯ LMS

 

Средства за организиране на Е Learning

 

Средства за организиране на Е Learning

 

Поколение LMS

 

Развитието на LMS е добре описано в статията "Сервизни  платформи за електронно обучение", като фигурата по-долу е заимствана от тази статия.

 

Поколение LMS

 

Първо поколение  LMS

           Характеристики

 • Начало 1993г.

 • LMS използват собствени формати за непосредствено управление на учебните курсове;

 • Като правило между LMS  и учебните курсове съществува взаимно еднозначно съответствие, при ограничени възможности за контрол от страна на потребителите;

 • Приоритетно изискване към този клас системи се явява предоставянето и обезпечаването на конкретен контент, предназначен за определен курс;

 • LMS  от първо поколение осигуряват следващото поколение, тъй като поддържат делим на части контент.

             Стандарти LMS

Второ поколение LMS

         Характеристики LMS

 • Начало 1999г.

 • Осигуряват прехода към реализация на модулна архитектура.

 • Доказват необходимостта от семантичен обмен;

 • Обменят не само контент, но и обучаващи обекти, техни последователности и информация за обучаемите;

 • Поставят началото на използване принципа на „образователни услуги” като дават достъп до определени аспекти на своята функционалност;

 • Модулната архитектура им дава възможност за лесно интегриране на нови функции (примерно предлагани от Web-сервизи);

 • Не са напълно ориентирани към обучаемите, като основно функционалността им е насочена към администриране на учебните курсове;

           Стандарти LMS

 

Трето поколение  LMS

 • Предполага използване на модулна архитектура, ориентирана към предлагане образователни услуги.

 • Разделя се функционалността на LMS и  LCMS като  по този начин се обезпечава итероперабелност, при което системите могат да обменят не само контенти и сценарии за обучение, но и инструменти, семантика и средства за управление;

 • Използва се значително по широк спектър от информация (данни за потребителя, потоци от задания и обекти за управление), които услугите използват и анализират.

 • Използва се широк спектър от регулируеми услуги за поддръжка на конкретни задачи, динамично решавани в определено време, като при това потребителите имат възможност да избират необходимата им комбинация.

           Стандарти LMS