Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

ПРЕВАНТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ

             

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО

             

РОЛЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО

             

УПРАВЛЕНИЕ СПОРЕД НИВОТО НА РЕАЛИЗАЦИЯ

             

УПРАВЛЕНИЕ С ОБРАТНА ВРЪЗКА

             

УПРАВЛЕНИЕ С ПРОГНОЗИРАНЕ

             

ПРЕВАНТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Превантивно управление

                   Основна задача— да се предотврати появата на нежелано състояние при функциониране на системата.

Управление на документацията

            Съставяне на документацията  

  • Документите трябва да бъдат пълни и без излишества.

  • Да са номерирани последователно и да се предвиди подпис или персонален код за всички етапи на обработката им.

                      Обработка на документите

Разработка на инструкция за работа с документите, в която се описва движението им, броят на копията, кой и до каква инфор­мация има право на достъп.

 

Управление на персонала           

  • Селекция—определя квалификацията, опита и специалните умения за длъжността.

  • Обучение—внимателно планиране с поглед в бъдещето.

  • Надзираване—за оказване на помощ, предотвратяване на измами и откриване на противоречия.

                    Разделение на функциите           

Разделението е насочено към предотвратяване на измами.

Препоръчва се при следните операции: работа с пари, чекове и описи; счетоводни дейности; договаряне и др.

 

                    Предохранителни мерки  

Ограничаване на достъпа до ценни за организацията активи и използване на осигурителни системи против пожар, кражби и др.