Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007 

Примерни информационни системи

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

Информационни системи

Анализ и проектиране на информационни системи

Методология за анализ и проектиране на информационни системи

Бази данни

Access - разработка на приложение

Информатизация на бизнеса

 

 

Информационна система Обекти Справка

Медицински ИС

1 Преглед при лекар преглед, пациент, болести, диагноза, направление, насочване по направление, лекарства,рецепта по болести, по направления, по възраст, по брой посещения
2 Настаняване в болница настаняване, болест, стая, отделение, лекуващ лекар свободни стаи, за период - болни на лекар, на стая, общо
3 Картотека на пациенти пациент, статуси, видове комуникации,  комуникации, видове събития, събития, физически данни търсене на пациент, справки по статуси, по събития, по възраст
Производствени ИС
4 Доставка на материали доставка, доставчик,тип материали, материали,мярка, склад по доставчици, по материали, по складове
5 Производство производство, тип материали, материали,мярка,  стоки, рецептурник, производствено звено произведени стоки по звена, необходими материали по поръчка
6 Продажби продажба, клиент, тип стока, стока, продавач по клиенти, по стоки, по продавачи.
7 Картотека стоки стоки, тип стоки, вид стоки, характеристики,, снимка, материали, рецептурник, по тип, по вид, по материали
ИС за управление на услуги
8 Агенция за недвижими имоти заявка за услуга, тип услуга, тип на имота, имот Договор за услуга, Справки - по тип имот, по тип услуга
9 Организиране на екскурзия екскурзия, клиенти, превоз,водач, екскурзовод, забележителности, маршрут по екскурзии, по превоз, по маршрути
10 Библиотека - доставка на книги доставка, доставчик, доставени книги, тип книги по доставчици, по тип книги
11 Библиотека - заемане на книги заемане, читател, библиотекар, книги, заети книги По читатели, по книги,
12 Автосервиз предоставяне на услуга, услуга, служител, отчет за предоставените услуги - фактура справка по услуги, по служители
13 Резервиране на стаи в хотел резервиране, клиент, стая, екстри, екстри в стаята свободни стаи, по клиенти, по стаи
14 Продажба на самолетен билет продажба, клиент, класа, самолет, авиокомпания, летища, полет свободни места за полет, продадени билети
15 Резервиране на услуги в салон за красота резервиране, клиенти, услуги, служители по клиенти, по служители, по услуги
ИС за управление на заведение
16 Пицария продажба, продадени пици, пици, материали, рецептурник продадени пици, изразходвани материали
17 Доставка на храна по домовете заявка, клиент, ястия, заявени ястия, доставчик, кола по ястия, по клиенти, по доставчици
ИС за управление на търговски обекти
18 Склад на едро доставка, доставчик, стока, продажба, клиент наличност в склада, доставчици, клиенти
19 Магазин доставка, доставчик, стока, продажба, служител, каса налични стоки, доставчици, продажби
ИС за управление на контент
20 Управление на музика музикално изпълнение, тип, вид, автор Каталог
21 Управление на информационни продукти информационен продукт, област, тип, автор, ключова дума по ключова дума, по автор, по област, по тип
ИС за образователни цели
22 Картотека на студенти студент - основни данни, образователен статус, история, такси, владеене на езици, комуникации, дипломиране по образователен статус, платени такси, дипломни работи, езици
23 Учебен план разработка, образователен статус, специалност, дисциплини, семестър, хорариум, учебен план