Информационни технологии

Христо Тужаров, 2007

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Асеневци] [Инфопедиа] [За проекта] [Начало на книгата]

 

СЪЩНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ТЕХНОЛОГИИ

 

ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИ

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

 

ИТ СИСТЕМА 

 

ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

Характеристики  на информационните технологии (IT)

 

Целесъобразност

Главна цел при използване на информационните технологии  е в повишаване ефективността на бизнеса чрез използване на:

Взаимодействие с външната среда

Информационните технологии осигуряват механизмите за взаимодействие  с външната среда, както и подходи и средства за реагиране на промените, извършващи се в нея.

 

Цялостност

Информационната технология се явява цялостна система, способна да решава задачи, които не са свойствени на нито един от компонентите и.

 

Динамично развитие

Информационните технологии са най-бързо развиващите се технологии. Те постоянно се модифицират, променят структурата си и включват нови компоненти. За тях в пълна сила е валиден закона на Мур - удвояване мощността на процесора на всеки 18 месеца. 

 

Модулност

Информационните технологии се изграждат на база функционални модули, специализирани според процесите които обезпечават.

 

Структура

Вътрешна организация, осигуряваща взаимовръзката между съставляващите технологията компоненти.

 

Модели на предметната област

Информационните технологии са специализирани за обслужване на конкретна прадметна област. Те се проектират и разработват на база концептуални и логически модели, улесняващи потребителите и разработчиците в намиране на общ език.

 

Място и роля на информационните технологии (IT)