Информационни технологии

© Христо Тужаров, 2007

ИНФОРМАЦИОННАТА ТЕХНОЛОГИЯ КАТО СИСТЕМА

 

[Home] [Съдържание] [Консултации] [Асеневци] [Инфопедиа] [За проекта] [Начало на книгата]

СЪЩНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

ТЕХНОЛОГИИ

 

ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИ

 

ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

 

БИЗНЕС ПРОЦЕС 

 

ИТ СИСТЕМА 

 

ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 ИТ система (IT system)

 

 

ИТ система (IT system)

Съвкупност от  ресурси на информационните технологии, предоставящи услуги на един или повече интерфейса.

 

Свойства на ИТ система

          

           Преносимост (portability)

Свойство на системата (продукта), позволяващо с възможно най-малки разходи или без такива  да се извършва пренос на програмно осигуряване, информация и потребителска система от една приложна платформа на друга.

 

Интероперабилност (interoperability)

Възможност за съвместно използване на информация и ресурси от  компонентите на разпределена система.

 

Мащабируемост (scability)

Свойство на системата, позволяващо и ефективно да работи в широк диапазон параметри, определящи  техническите и ресурсните й характеристики.

 

Приложно програмно осигуряване (Aplication) на ИТ система

Програмно осигуряване, специфично за конкретно приложения, състоящо се от  програми, данни и документации.

 

Приложна платформа (Aplication Platform)  на ИТ система

Набор от програмно-апаратни ресурси, необходими за поддръжка на услуги, предоставяни за изпълнение на приложно ПО.

 

Интерфейси на ИТ система

 

            API-интерфейс (Application Program Interface - Интерфейс на приложната програма).

Интерфейс между приложното ПО и приложната платформа, чрез който се осигуряват всички услуги.

 

           CSI-интерфейс (Communication Services Interface - Интерфейс за комуникационни услуги).

Връзка, чрез която се осигурява достъп до услугите, реализиращи взаимодействие между вътрешните обекти на ПО и външните обекти на приложната платформа.

 

             HCI-интерфейс (Human/Computer Interface - Човеко-машинен интерфейс).

Връзка, чрез която се осъществява физическото взаимодействие между човек и приложната платформа.

 

            ISI-интерфейс (Information Services Interface - Интерфейс за информационни услуги)

Връзка, чрез която се осигурява сервиз за външното хранилище на данни.