Информационни ресурси

© Христо Тужаров, 2012       

 

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИОННИ  РЕСУРСИ

 

• Home • Съдържание • Консултации • Асеневци •

 

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИОННИ  РЕСУРСИ

 

Търсене на информация в Интернет

 

7 стъпки за намиране информация в Интернет

АРХИТЕКТУРА НА WEB-ПРОСТРАНСТВОТО

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТЪРСЕНЕ В ИНТЕРНЕТ

СКРИТ ИЛИ НЕВИДИМ WEB

ИНДЕКСИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

 

ОЦЕНКА НА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

Оценка  на  Web  сайт

 

Интернет информационни ресурси

Интернет се явява мощно и глобално средства за обмен и доставка на информационни ресурси.

 

Представете си 100 милиона компютри и всеки с информация от порядъка на гига до тера байти. При това става дума за откритата част на мрежата, достъпна за търсачките. Но съществува и скрит Интернет (deep web).

 

Днес всеки потребител усеща парадоксите на тази среда: полезната информация става все по-вече, но да се намери нещо определено, става все по-сложно.

 

Даже най-крупните търсачки обхващат в своите индекси не повече от 30-40% от съществуващите информационни ресулси.

 

Основно информационните ресурси се съхраняват в  WordWideWeb  WWW, представляващ система от документи , съдържащи текстова и графична информация, поместени във възлите на Интернет и свързани  помежду си с хипервръзки.

 

Класификация на информационните ресурси в Интернет може да се извърши на база различни основания, като някои от тях са следните:

 

Начин на представяне на Интернет ресурсите:

 

       Web-страници

Явява се най- разпространен и използван информационен ресурс. Той представлява страници с хипервръзки. Страниците освен текстова, могат да съдържат графическа, звукова, видеоинформация;

 

      Файлови сървъри

Реализация в Интернет на традиционния начин за съхранение на информация;

 

     Телеконференции

Явяват се важен източник на информация. Разбиват се на групи (рубрики) по тематика. Участващите в телеконференции могат да напишат свое съобщение или да направят коментарии в отговор на чужди съобщение.

 

      База данни

Могат да бъдат достъпни чрез мрежата Интернет. В тях често се съдържа освен текстова и други видове информация.

 

Език на представяне на Интернет ресурсите

В мрежата Интернет практически са представени всички основни езици, но главен език по силата на стекли се исторически традиции остава английския. Много сайтове представят информацията си на няколко езика.

 

Територия на представяне на Интернет ресурсите

Редица сайтове предоставят информация за определени региони. Повечето от сайтовете, поради езикови бариери са ограничени в рамките на определени страни, въпреки, че до тях е възможен достъп от всяка точка на мрежата.

 

Интерес към Интернет ресурсите

Съгласно проведени изследвания, са налице следните статистически данни:

 

Интерес към Интернет ресурси

Процент

Бизнес

31%

Дом, семейство

18%

Интернет

42%

Компютри

29%

Култура и изкуство

20%

Медицина и здраве

19%

Наука и образование

25%

Общество

27%

Развлечения, отдих

44%

Информация със справочен характер

23%

Друго

5%

 

 

Съдържание на Интернет ресурсите

Деловата информация принадлежаща към тази група може да бъде разделена по следните критерии:

 

       Сведения за фирми и организации

Тази група се разделя по възможностите на организациите да усвоят предимствата, предоставяни от Интернет:

  • Индициращи организацията сайтове. Съдържат информация за организацията – мисия, визия, стратегически цели, продукция и услуги.

  • Информационни сайтове. Служат за предоставяне на информация на потребителите.  Такива сайтове поддържат информационно аналитичните агенции и други организации от този тип.

  • Интерактивни магазини. Сайтовете от тази група обезпечават продажби на стоки посредством Интернет.

        Сведения за състоянието на световната икономика и икономиката на отделните страни.

Тази информация  се съдържа в информационните бази данни на крупните информационно аналитични агенции. Обикновено информацията се заплаща.

 

Информацията за състоянието на националните икономики може да бъде намерена на сайтовете на държавните структури.

 

        Сведения за състоянието на отрасловите пазари.

Осъществява се от специализирани маркетингови и консултантски организации.  Информация може да бъде намерена на сайтовете на подобни организации и в специализирани публикации.

 

       Делови новини.

Голяма част от световните информационни агенции предоставят на потребителите си достъп до професионални бази, съдържащи делови новини.

Известни агентства за представяне на делови новини са: LEXIS-NEXIS, Dialog, Reuters.

 

        Справочна информация

Представена е в Интернет много обхватно, като включва: 

  • web-сайтове на компании, подбрани по различни признаци;

  • телефонно адресен справочник «Жълти страници»

  • телефонни справочници и обяви по градове и т.н.