Информационни ресурси

© Христо Тужаров, 2012         

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТЪРСЕНЕ В ИНТЕРНЕТ

 

• Home • Съдържание • Консултации • Асеневци •

 

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИОННИ  РЕСУРСИ

 

Търсене на информация в Интернет

 

7 стъпки за намиране информация в Интернет

АРХИТЕКТУРА НА WEB-ПРОСТРАНСТВОТО

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТЪРСЕНЕ В ИНТЕРНЕТ

СКРИТ ИЛИ НЕВИДИМ WEB

ИНДЕКСИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

 

ОЦЕНКА НА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

Оценка  на  Web  сайт

Инструменти за търсене в Интернет

Обработката и предоставянето на информация в мрежата се извършва по четири основни начина:

 

        Търсещи системи (търсачки) - компютърни програми, които извършват машинна обработка на заявка на потребител и предоставяне на документи. Функционират с преобладаващото участие на изкуствен интелект.

        

        Индексирани каталози  - тематични указатели във вид на колекции от хипервръзки към Интернет ресурси, изготвени от информационни специалисти. Функционират с преобладаващото участие на човешкия интелект.

 

         Онлайнови  енциклопедии - предназначени са за търсене на неизвестни значения на термините.

 

         Име на домейн - използва се за търсене на сайтове с ключова дума в URL.

 

 

 

 

Инструменти за търсене в Интернет

 

 

 

Заявка по името на домейна

В много от случаите, търсенето на сайт с ключова дума в наименованието му е по ефективно, от търсене на документ в текста, на който тази дума се използва.

 

Сървърът на всяка компания/проект  с едноименно название, най-вероятно ще има формат www.name.com,

 

Примери: : www.microsoft.com , www.ibm.com , http://www.tremol.bg/ . Аналогично, ако на потребителя е необходим сайт, за метеорологичните условия е логично да го търси по адрес www.weather.com .

 

Индексирани каталози

Представляват тематични указатели или колекции от хипервръзки към Интернет ресурси, изготвени от информационни специалисти, които ги подбират и организират в предметни (тематиччни) категории.  Имат йерархична структура.

 

Със съставяне на каталозите се занимават доброволци, специалисти в съответната област, което дава гаранция, че подбраните сайтове са с високо качество.

 

Каталозите използват определени критерии за селекция и търсят в базите данни по определена тема или по специфичен отрасъл.

 

Тематичните раздели на първо ниво определят най-популярните, максимално широки теми. Примери: спорт, образование, наука и т.н.

 

Във всеки раздел има подраздели, като потребителя може да уточнява интересуващите го области, движейки се по дървото на каталога и постепенно свивайки областта на търсене.

 

Пример:  Информационни технологии – Компютри – Принтери – Лазерни принтери

 

      Предназначение – за търсене на обща информация по някаква широка тема.

 

Съществува огромно количество каталози. Най-известния в света каталог е http://www.dmoz.org/, а един от най-популярните в България - http://www.start.bg/.

 

Онлайнови справочници и енциклопедии

В редица случаи е необходимо да се намери информация, тълкуваща дадена дума или израз.

 

Уви, голяма част от речниците от тази категория за англоезични.

Примери:

FOLDOC (Free On-line Dictionary Of Computing - над 13 хил. термина.

WhatIs.com   - речник по информационни технологии. Ресурса  съдържа повече от 2 хил. енциклопедични думи и дава по няколко Интернет връзки за всеки термин.

 

       Webopedia - освен традиционния речник, ресурса разполага с маса специализирани услуги, например:

       Мрежова енциклопедия Wikipedia, която може да редактира всеки желаещ. Wikipedia предлага на всеки да допише в огромния справочник тази част, в която той счита себе си за специалист.

 

      Ви_ки - хипертекстова среда (обикновено сайт) за събиране и структуриране на писмена информация.

 

Характеризира се със следните признаци:

  • Множество автори. Някои вики могат да се редактират от всички посетители.

  • Възможност  за многократно редактиране на текста, посредством самата вики среда, без използване на особени приспособления от страна на редактора.

  • Появата на измененията, става веднага след внасянето им.

  • Разделяне на информацията на страници, със собствено наименование, като всяка е включена към определена категория.

  • Особен език за маркиране, позволяващ лесно и бързо да се маркират в текста  структурните елементи, форматиране, хипервръзки и т.н.

  • Отчет на промените (версиите) на текста и възможност за връщане към по-ранна версия.

Търсещи системи

Съществуват два вида търсещи системи:

 

         Индивидуални търсещи системи -  разполагат с по-голяма или по-малка база данни, съдържаща копия от Web документи, които

техните "роботи” са обходили.

Някои от най-популярните са: Alta Vista, Yahoo, Google.

 

        Метатърсачки

Не използват роботи за събиране на информация и не разполагат със своя база данни. Те изпращат запитване до няколко от индивидуалните търсачки в Интернет и получените резултати, обобщават в общ списък.

Такива са известните Vivisimo, Excite.