Информационни ресурси

© Христо Тужаров, 2012           

Оценка  на  Web  сайт

 

• Home • Съдържание • Консултации • Асеневци •

 

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИОННИ  РЕСУРСИ

 

Търсене на информация в Интернет

 

7 стъпки за намиране информация в Интернет

АРХИТЕКТУРА НА WEB-ПРОСТРАНСТВОТО

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТЪРСЕНЕ В ИНТЕРНЕТ

СКРИТ ИЛИ НЕВИДИМ WEB

ИНДЕКСИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

 

ОЦЕНКА НА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

Оценка  на  Web  сайт

 

         Отворете някоя търсачка и потърсете интересуваща ви научна тема.

 

2       Използвайте показания по-долу списък от критерии за оценка на получения резултат от търсенето.

 

 

Название и URL-адрес на страницата:

 

Тип на сайта: лична страница, корпоративен или организационен сайт, вики, блог?  

 

 

Тип на домейна

 

*com     *org/net    *edu     *gov/mil/   * bg

 * друг:...........................................

Собственик на сайта, название на домейна (съответства ли на названието на сайта)

 

Название на домейна (кой е издател на сайта):

Кой е автор страницата?

* E-mail                  * Име:

 

Съответства ли вашата тема на заявката?

 

Дата на публикация, последнии промени

 

Има ли препратки към други източноци? Работят ли те?

 

 

Неутралност на страницата (отсуъствие на търговски или друг уклон)

 

 

Въведете URL-адрес на намерената страница в реда за търсене на информация за сайта в  http://www.alexa.com/siteinfo

Резултати от търсенето:

Има ли я страницата в каталозите  www.lii.org , http://www.about.com/  (в случай на англоезичен сайт ) или  http://www.dmoz.org/World/Bulgarian/

 

 

Има ли хипервръзки към дадената страница в блоговете? Как за нея се отзовават ?     http://blogsearch.google.com , http://blogs.yandex.ru/

 

 

При наличие на автор на страницата  (документа) проведете търсене по името на автора в Google

 

Цел на  Web  -сайта

*Информативна    *Убеждаваща    *Търговска     *Развлекателна

*Друга:

 

Заключение:  Отговаря ли дадения в Web  -сайт  на Вашите изисквания?

 

Източник: Teaching Library, UC Berkeley – Spring 2009