Информационни ресурси

© Христо Тужаров, 2012          

ОЦЕНКА НА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

 

• Home • Съдържание • Консултации • Асеневци •

 

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИОННИ  РЕСУРСИ

 

Търсене на информация в Интернет

 

7 стъпки за намиране информация в Интернет

АРХИТЕКТУРА НА WEB-ПРОСТРАНСТВОТО

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТЪРСЕНЕ В ИНТЕРНЕТ

СКРИТ ИЛИ НЕВИДИМ WEB

ИНДЕКСИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

 

ОЦЕНКА НА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

Оценка  на  Web  сайт

 

Практически инструменти за оценка интернет ресурси  от потребители

Съществуват специални практически инструменти, позволяващи бързо и сравнително точно да се оценят намерените в Интернет информационни ресурси.

 

За целта се използват специални таблици, където потребителите вписват основни данни, получени при анализа на конкретен Web материал  или сайт, оценявайки по този начин качеството на документа.

 

Като пример е показана таблица за оценка на Web  сайт, разработена от библиотеката на  университета Berкeley, Великобритания. Тя позволява бързо и ефективно да се определи подхожда  ли даден ресурс на потребителя.

 

Най известен сред инструментите  от този тип се явява модела RADCAB, създаден от  Karen Christensson, от библиотеката в град Един, САЩ.

 

Този модел дава възможност да се оценява качеството на Web  страница по 6 параметъра:

 

1.                                         Релевантност (съответствие на темата на търсенето)

 

2.       Съответствие (подхожда ли информацията на потребителя, например по възраст, човешки ценности и т.н.)

 

3.       Детайлност (количество на информацията)

 

4.       Свежест (дата на издаване, последно обновяване)

 

5.       Авторитетност (компетентност на автора)

 

6.       Насоченост (причина за създаване на документа, има ли търговска насоченост)

 

 

Всеки от представените по-горе критерии се оценява по четири бална система, като резултатите от анализа се вписват в специална таблица.  Получените точки се сумират. По такъв начин се съставя собствен рейтинг на  Web  страницата и се определя минимално ниво  на качество на интернет ресурса.

 

Оценка от специалисти

В Интернет съществува качествена отбрана от специалисти информация, която може да се намери в специални тематични каталози на Интернет  (такива като DMOZ, Yahoo Directory, About.com, Яндекс Каталог, тематични каталози на виртуални библиотеки - BUBL Link и други центрове на информационни ресурси).

 

      Недостатък – сравнително молко количество интернет ресурси и голям процент остаряла информация.

 

Оценка от търсещи системи

Днес търсещите системи (Google, Yahoo Search, Yandex) се явяват основно средство за търсене на информация в Интернет. Това се обуславя от факта, че те сравнително добре удовлетворяват информационните потребности на потребителите.

 

Търсещите роботи се стремят в определена степен да оценят информацията която намират. Те правят това като се базират на два основни показателя:

 

1.       1. Съдържание на Web –сайта – тясно е свързано с релевантността.

  • Колко пъти се среща в страницата, зададената в заявката ключова дума или фраза?

  • Къде се намира ключовата дума в  документа?

  • На колко страници се намират ключовите думи?

  • Каква е структурата на сайта?

          2. Външни показатели на сайта

  • Колко често се цитира оценявания сайт/страница в други сайтове?

  • Колко щракания са направени на този сайт?

  • Кой ползва сайта (наличие на конкретни или постоянни потребители) ?