Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ДАННИ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

 

ДАННИ

ДАННИ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ

КОДИРАНЕ НА ДАННИ

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ

 

Бързо развиващата се икономическа глобализация и нарастващото търсене на технологии, превръща данните в много ценен ресурс.

 

Общият обем на данните, натрупани през цялата човешка история, днес се удвоява само за няколко години.

Според Gartner:" Типичен бизнес през 2007 година използва десет пъти повече данни, отколкото през 2000 г."

 

Зависимостта ни от данни, създава много предизвикателства, особено по отношение на неговото качество.

Според Лари English, добре познат експерт по качество на данните, разходите за лоши данни коства 10-20 % от приходите на организацията и 40-50 % от типичния IT бюджет.

 

Института по управление на данни оценява загуби от над 600.0 милиарда щатски долара за американския бизнес годишно, заради лоши данни.

 

Още по-големите разходи са причинени от неизвестни, непризнатите неточни данни, използвани за вземане на решения и управление на организациите

 

Повечето организации признават, че харчат абсурдни суми за:

  • лов на липсващи данни,

  • корекция на неточни данни,

  • съвместяването на противоречиви данни.

 

Представяне и обработки на данни

 

Определение за данни

Данните са навсякъде. Фактите са всичко, само трябва да се признае, че съществуват.

 

Данните (от латински "дадена", термин, взаимозаменяем с "факт." ) са неструктурирани факти за нещо (обект), които се съхраняват без да се използват. В случай че се появи необходимост, тези данни се използват (обработват) с някаква цел (за намаляване неопределеността на нещото). Преобразуваните данни се превръщат в информация.

 

Данните често са възприемани като най-ниското ниво на абстракция, от което произхождат информацията и знанието.

 

Данните представляват текст, графика, звук, видео, които са предназначени за обработка от компютъра.

 

Данни

 

История на данните

Основна функция на всяка дейност е събирането на факти (данни), като крайната цел е да се различи реда, който съществува между различните факти и след това да се открият начините, по който фактите могат да бъдат организирани в смислени модели.

 

Въпреки, че за данните обикновено се мисли като за явление, свързано с информационните технологии, те са съществували дълго преди компютрите, толкова дълго, колкото човек съществува и може би дори преди това, в зависимост от Вашите философски и религиозни възгледи.

 

В този по-широк смисъл, данните се определят като наблюдаемо или измеримо сетивно възприятие (факти) от научни изследвания, открития или събития от реалния свят: хора, места, неща или събития. Тези факти обикновено се записват под формата на числа, думи и изображения.

 

Данните представят характеристики от реалния свят. Крайната цел на данните е да предоставят полезна и точна информация в подкрепа на знания.

 

Полезността на данните е в пряка зависимост от точността на тяхното синхронизиране с реалността.

 

Данните нямат своя собствена  стойност. Стойността им изцяло зависи от това колко добре те представят реалния свят.

 

Данните могат да бъдат обработени от компютри, физическите лица и / или организации, но тяхната жизнеспособност все още зависи от умението на човека точно да улавя на практика тяхната стойност.