Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

 

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата] [Карта на книгата]

ДАННИ

 ОБРАБОТКА НА ДАННИ

ОБЩИ ОБРАБОТКИ НА ДАННИТЕ

АЛГОРИТМИ

ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ 

ИНТЕЛЕКТУАЛEН АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ  

 

 

Обработка на данни (Data Processing  DP)

Процес на изпълнение на последователни операции над данните.

 

Започвайки от прости сметала, преминавайки през калкулатори и касови апарати, днес обработката на данни се извършва от сложни асоциации на информационни мрежи, включващи десетки хиляди компютъра.

 

Видове обработка на данни

 

Обработка на данни

 

             Обработка на данни според предназначението

  • За нуждите на потребителите - изпълнява се от приложни процеси по задание на потребителя или приложна програма..

  • За нуждите на управлението на компютрите и мрежите - изпълнява се от операционната система или от специализирани програми.

               Обработка на данни според режима на работа

  • Интерактивен режим

  • Фонов режим

                Обработка на данни според начина на обработка

  • Централизирана обработка на данни - осъществява се един или няколко процесора, работещи в една система.

  • Разпределена обработка на данни - осъществява се от няколко системи, работещи паралелно в мрежата.