Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ЦИФРОВА РЕВОЛЮЦИЯ

 

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННО  ОБЩЕСТВО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО. БАЗОВИ ПРИНЦИПИ. 

ИНФОРМАЦИОННИ РЕВОЛЮЦИИ

ЦИФРОВАТА РЕВОЛЮЦИЯ

ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

ИНТЕЛЕКТУАЛНО ЗДАНИЕ

 

 

Основни понятия за цифрова революция

Появата на компютрите предизвика процес, който наричаме понякога цифрова революция. Този процес обхваща прехода от аналогова към цифрова техника за съхраняване на данни, предаване и представяне на информацията.

 

Без цифровата революция нямаше да съществува Интернет, мултимея, видео-конференции, мобилни телекомуникации и много други технологии, които днес формират ежедневието ни.

 

Човечеството се намира в средата на този преход. За последните години компютърните технологии напредваха с главозамайваща скорост. С всяка изминала година компютрите стават все по-бързи, все по-малки и все по-евтини.

 

              Представяне на информацията

 

 

Всъщност хората много отдавна са използвали цифровото представяне - при писмеността, при нотното записване и т.н. В тези случаи за кодиране на речта и музиката се използва  набор от дискретни символи.

 

Предпоставки за цифрова революция

 • Създаване на универсално устройство за обработка на информация, реализирано с електронни схеми и използващо цифрово двоично кодиране на информацията;

 • Създаване на езици за програмиране   реализиращи написани от човека алгоритми в двоични програми изпълнявани от компютъра.

 • Създаване на стандарти за представяне на всяка информация в цифров вид и за обмена и чрез компютри, включени във световна мрежа.

            Технологии на цифровата революция

 • Технологии в микроелектрониката - реализацията на електрон­ни схеми на един кристал с интегриране на милиони и милиарди превключватели позволи създаването на малогабаритни, мощни и евтини компютри.

 • Технологии за разработка на сложни програмни системи - на тази база стана възможно разработката на програмни приложения, изискващи за създаването си десетки хиляди човеко години.

 • Технологии за дискретизация - на тази основа аналоговите методи за запис, предаване и обработка на информацията се заменят с цифрови.

 • Технологии за цифрови комуникации - използват се във всички съвременни информационни мрежи за предаване на цифрова информация от всяка точка на планетата.

            Резултати на цифрова революция

 • Поставено е началото на изграждането на световна информационна мрежа - информационна супермагистрала, т.е на следващата информационна революция.

 • Цялата генерирана информация се произвежда с помощта на компютри и е представена в цифров вид.

 • Цялата натрупана от човечеството информация  постепенно се преобразува в цифрова форма и постъпва за съхранение в световната мрежа.

Компютрите

 

            Днес

За днешното поколение компютри важи закона на Мур. Той е открит през 1965 от един от създателите на Intel, Гордън Мур и гласи, че на всеки 18 месеца процесорите ще стават два пъти по-бързи. Това правило важи до днес, ще важи  и в близко бъдеще.

 

Проблемът е, че съществуващите литографни техники за създаване на силициеви чипове са ограничени - върху силициевата пластина не могат да се интегрират неограничен брой транзистори.

 

            Утре

Нанотехнологията и квантовите изчисления са две направления в разработка, които претендират, че ще последват силициевите чипове.

 

Наноелектроника - изучава областта на нанометрите.

 

Провежданите изследвания показват, че новата технология ще позволи работа на ниво атоми, което пък ще доведе до създаване на свръх миниатюрни - "атомни" превключватели, които поставят основата на бъдещите поколения интегрални схеми. На тази база ще се изграждат миниатюрни компютри, които могат да бъдат вграждани навсякъде.

 

Запомняне на данни

 

Днес

Капацитетът на твърдите дискове нараства с над 100% годишно. Комбинацията от магнитната и новите форми на оптичната технология, ще доведат до твърди дискове, които побират 100 GB на плоча в близко бъдеще.

 

Утре

Разработва се идеята за холографско съхранение на данни. С помощта на лазери и техните интерферентни решетки, данните ще могат да се съхраняват в кристал и да се четат с висока скорост.

 

Потребителски интерфейс

 

Команден à Графичен à Говорящ à Мозъчен

 

            Монитори

            В близко бъдеще това са LCD мониторите. Те имат няколко предимства пред CRT: по-леки, по-малки и с по-висока разделителна способност.

 

            В по-далечно бъдеще, според  IBM - триизмерни дисплеи, като изображенията ще се прожектират в  стъклени или пластмасови кубове.

 

Разпознаване на глас

Често е определяно като най-естественият интерфейс за персоналните компютри. Развитието на технологиите за подтискане на шума доведе до появата на широко обхватни микрофони, които могат да разграничат гласовите команди от фоновия шум в стаята. Очаква се системите с гласов интерфейс да станат част от ежедневната работа с компютри през следващите години.

 

Биометрични технологии

 • Разпознаването на лица, следенето на погледа и дори отгатването на настроения са само част от направленията в които работи програмата “Сини очи” на IBM. Възможни са различни приложения чрез използване на вградени камери:

 • Камерата следи ириса и в зависимост от това, накъде гледа потребителя, компютърът решава, коя информация му е необходима и я извиква на екрана

 • Камера сканира лицето на потребителя  всеки път, когато седне пред компютъра. Ако неоторизиран човек се опита да го използва, клавиатурата ще се заключи.

 • Размерът на шрифта се променя, в зависимост от това къде в стаята се намира потребителят.

Преносими устройства

Те осигуряват комуникация между хората и между хората и мрежата, независимо от местоположението. Масовостта на 
разпространението им изпреварва всички останали съвременни устройства -
лаптопи, пейджъри,  клетъчни телефони, персонални асистенти, цифрови фотоапарати, MP3 плейъри и т.н.

 

Бъдещето - мощни машини с размер на ръчен часовник, които изискват съвсем слабо захранване, без да са необходими мониторите, клавиатурите и другата компютърна периферия. Това може да стане достъпно чрез съчетаване на технологията за гласови команди, безжичен достъп до Интернет и  холографски прожектори Потребителите могат да съхраняват данните си в Мрежата, до които да стигат с безжични комуникации и които да виждат в холографска прожекция.

Цифрови болести

Досега компютърните вируси бяха по-скоро досадни отколкото вредни, като разрушаваха данните, но рядко ги крадяха.

 • Вируси шпиони -  шпиониращите вируси скоро ще станат истинска заплаха. Прониквайки в компютъра те ще могат да източват данни към даден Интернет адрес.

 • Полиморфни вируси - отчитат обстановката и се променят в зависимост от нея. Те променят кода си, за да избегнат откриване.

Цифрови игри

Игрите в голяма стенен са водещ фактор в развитието на компютърните технологии. 

 

Следващото ниво

 • Мощни 3D графични карти, които ще вършат повечето от обработката на ниско ниво, оставяйки на централния процесор да се съсредоточи върху контрол на поведението на обектите (вместо описване на формата им).

 • Отделяне повече внимание на изкуствения интелект и поведението на обектите, като по този начин игрите ще имитират реалния живот.

 • Развитие на игри, които не само развличат, но предизвикват интелекта и емоциите на хората..

 • Виртуалната реалност ще е част от тези следващо поколение игри.