Информатика

© Христо Тужаров, 2007

ИНТЕЛЕКТУАЛНО ЗДАНИЕ

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

 

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННО  ОБЩЕСТВО. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО. БАЗОВИ ПРИНЦИПИ. 

ИНФОРМАЦИОННИ РЕВОЛЮЦИИ

ЦИФРОВАТА РЕВОЛЮЦИЯ

ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ

ИНТЕРНЕТ ИКОНОМИКА

ИНТЕЛЕКТУАЛНО ЗДАНИЕ

 

Определение за интелектуално здание

 • Ефективно организирано пространство:

 • Позволяващо да се оптимизират системите и службите на  обекта;

 • Създадено на база съвременни строителни и информационно-комутационни технологии;

 • Осигуряващо комфорт и безопасност на пребиваването на хората , надеждна защита на ресурсите и ценностите;

 • Обезпечаващо оптималност и устойчивост на бизнеса.

 Инженерна гледна точка за интелектуално здание

Понятия

 • Животозадържащо здание (sustainable building);

 • Разумен дом (domo sapiens);

 • Енергоефективно здание» (energy-efficiency building);

 • Биоклиматична архитектура (bioclimatic architecture).

            Основни изисквания:

 • Централизирано, удобно, просте управление на всички системи за инженерно осигуряване, на база специално създадена информационна инфраструктура;

 • Оптимизация на режимите и характеристиките на обекта и неговите  подсистеми;

 • Икономия на ресурси и разходи за сметка на използване интегрирана информация и взаимосвързани технически решения;

 • Възможност за адаптация към изменящата се обкръжаваща среда и реконфигуриране на собствените подсистеми.

 

Информационна гледна точка за интелектуално здание

 

Понятия

 • Интелектуално здание (intelligent building);

 • Умно здание (smart house);

 • Цифров дом (digital house).

           Основни изисквания:

 

Гледна точка на сигурността за интелектуално здание

 

Основни изисквания

 • Осигуряване на комплексна сигурност срещу различни видове заплахи в пределите на обекта и извън него;

 • Създаване на обща служба и система  за прогнозиране анализиране на заплахи и рискове;

 • Оперативно откриване на заплахи срещу обектите разположени в зданието;

 • Осъществяване  известяване на персонала, неутрализация и ликвидация на заплахите.

 

Гледна точка на комфорт и здраве за интелектуално здание

 

Понятия

 • Умен дом  (smart home);

 • Цифров дом  (digital house);

 • Екологично здание  (ecology house);

 • Екологичен дом  (еcohome).

Основни изисквания:

 • Осигуряване на максимално удобство и комфорт на обитаване, способстващи за ефективна релаксация  и производителност на персонал, посетители и обитатели на зданието;

 • Единно управление на всички животообезпечаващи системи, домашна автоматика, сервизни системи и битова техника;

 • Конвергенция на персоналните компютри и цифрова домашна електроника;

 • Отчитане индивидуалните вкусове, заявки и потребности на отделните потребители;

 • Осигуряване на хармония с обкръжаващото пространство.

 

Строителна гледна точка за интелектуално здание

 

Основни изисквания

 • Отчитане  характеристиките на външната среда (геологически особености на площадката, посока на ветровете, разлики в температурите, интензивност на слънчевото облъчване);

 • Постигане на високи експлоатационни параметри (енергоспестяване, комфорт, екологична безопасност, дълговечност и т.н..).