Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

МРЕЖОВ ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ ТИХНОЛОГИИ

 

ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛИ

 

ПРОТОКОЛНИ НИВА В ИНТЕРНЕТ

 

МРЕЖОВ ДОСТЪП

 

ИНТЕРНЕТ СЛОЙ

 

ТРАНСПОРТЕН СЛОЙ

 

ПРИЛОЖЕН СЛОЙ

 

ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛ IPV6

 

 

Протоколите на това ниво осигуряват средствата за предаване на данни в съответната физическа мрежа.

SLIP  Serial Line IP -  прост протокол за предаване на ІР по асинхронна линия за връзка. Работи само с ІР и не осъществява контрол на параметрите на линията, както  и оторизиране на потребителя.

РРР   Point to Point Protocol - протокол за взаимодействие между два възела по комутируема или некомутируема линия. Предназначен е за осигуряване на достъп до Интернет. Работи в синхронен и асинхронен режим.  Включва средства за оторизиране на потребителя, за тестване на линията и набор от протоколи позволяващи на възлите да се договорят за използваните параметри за обмен на данни.

Други протоколи: Ethernet, FDDI, ATM, Frame Relay и т.н.