Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ТРАНСПОРТЕН СЛОЙ

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ ТИХНОЛОГИИ

 

ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛИ

 

ПРОТОКОЛНИ НИВА В ИНТЕРНЕТ

 

МРЕЖОВ ДОСТЪП

 

ИНТЕРНЕТ СЛОЙ

 

ТРАНСПОРТЕН СЛОЙ

 

ПРИЛОЖЕН СЛОЙ

 

ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛ IPV6

  

 

Транспортен слой

Осигурява предаването на дейтаграмите между крайните възли на мрежата, като контролира процеса на предаване.

 

TCP  Transmission Control Protocol

Протокол за контролиране на предаването.  Изпълнява следните функции:

 

        Предаване на информация - данните между ТСР се предават във вид на сегменти.

 

        Надеждност - ТСР може да възстановява данни, които се изкривяват, изгубват или дублират.

 

        Управление на потоци - ТСР осигурява средства за контрол от страна на получателя на  количеството данни, изпращани от източника. Това се постига чрез прозорец, който указва количеството данни, които източника може да предаде.

 

        Мултиплексиране - всяко съединение се идентифицира от два адреса:

  • Междумрежов адрес на сървъра - модул ІР;

  • Номер на процеса вътре в крайния компютър - порт.

По такъв начин ТСР осигурява поддръжка на няколко процеса вътре в сървъра /компютъра/.

 

        Съединение - осъществява се чрез структура от данни, наричана блок за управление на съединението.

В нея се включват :

  • Съставни адреси на взаимодействащите процеси;

  • Последователни адреси на предаваните данни;

  • Размер на прозореца.

Използва се механизъм на триетапен обмен с последователни номера, подбирани от нарастващ брояч на време.

 

UDP User Datagram Protocol

 

Предназначен е за предаване на дейтаграми на ниво абонат-абонат, ориентиран към транзакции и не гарантиращ доставката на пакета, нито наличието на негов дубликат.