Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛ IPV6

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ ТИХНОЛОГИИ

 

ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛИ

 

ПРОТОКОЛНИ НИВА В ИНТЕРНЕТ

 

МРЕЖОВ ДОСТЪП

 

ИНТЕРНЕТ СЛОЙ

 

ТРАНСПОРТЕН СЛОЙ

 

ПРИЛОЖЕН СЛОЙ

 

ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛ IPV6

  

 

Интернет протокол IPV6

Създаването на протокола IPv6 бе наложено от бързото разрастване на Интернет и вследствие на това очертаващия се проблем с недостиг на IP-адреси.

Новият протокол предлага адресно пространство от 128 бита вместо 32 при IPv4. Внедряването му представлява сериозен проблем, тъй като води след себе си необходимостта от промяна на голяма част от съществуващия софтуер.

 

Адресното пространство IPv6 ще се разпределя от IANA (Internet Assigned Numbers Authority - комисия по стандартни числа в Интернет [RFC-1881]). В качеството на съветници са определени IAB (internet architecture board - съвет по архитектура Интернет) и IESG (Internet Engineering Steering Group - инженерна група по управление на Интернет).

 

IANA ще делегира права за раздаване на IP-адреси на регионални сервиз-провайдери, субрегионални структури и организации.

 

Протоколът IPv6 (RFC-1883) се явява приемник на про

токола IPv4(RFC-791). Промените в IPv6 по отношение на IPv4 могат да се представят в следните групи:

 

Разширена адресация

В IPv6 дължината на адреса е разширена до 128 бит (32 бита при IPv4), което позволява

  • Да се осигури по-голямо ниво на йерархия;

  • Да се увеличат числото на адресираните възли;

  • Да се опрости авто-конфигурирането.

Променен формат на заглавието

Някои полета от заглавието на IPv4 са премахнати или са направени опционни с цел намаляване на времето за обработка, при което се намалява влиянието на увеличената разрядност на адресите в IPv6.

 

Подобрена поддръжка на разширения и опции

Промените в кодирането на опции в IP-заглавието позволява да се облекчи преадресирането на пакетите и прави по лесно въвеждането на допълнителни опции.

 

Въведена възможност за маркиране на потоци от данни

Позволява да се маркират определени транспортни потоци, за които се изисква определена процедура на обработка.

 

Въведена идентификация и защита на частния обмен

В IPv6 е въведена идентификации на мрежовите обекти, с цел осигуряване цялостност на данните и при желание защита на частна информация.