Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

КОНЦЕПЦИЯ GRID

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ ТИХНОЛОГИИ

 

GRID ТЕХНОЛОГИИ

 

СЪЩНОСТ НА GRID

 

КОНЦЕПЦИЯ GRID

 

АРХИТЕКТУРА GRID

 

ВИДОВЕ GRID ТЕХНОЛОГИИ

 

 

Концепция Grid

        Суперкомпютри (80 –те години)

Концепцията Grid възниква през 80-те години за решаване на важен, но малко обхватен проблем – създаване на свръхмощни изчислителни системи. За целта основно се използват суперкомпютърни технологии.

 

Недостатъци:

  • За много висока цена създадените архитектури притежават ограничена мащабируемост и не успяват да следват развитието на елементната база.

  • Не могат да осигурят решаването на редица задачи като:

  * Прогнозиране на природни явления;

  * Обработка на данни за ядрени реакции;

  * Еволюция на галактиката  и т.н.

 

         Метакомпютинг (90 –те години)

Използване на мощни изчислителни ресурси, достъпни чрез  комуникационни среди.

       

       Свойства на метакомпютинг :

  • Прозрачност;

  • Мащабируемост;

  • Глобалност.

Обобщена идея за метакомпютинг :

Като резултат от проектите Globus, Legion и други се изяснява, че за програмна поддръжка на разпределени среди е необходимо да се решат редица проблеми ( връзка, сигурност, достъп, информационно осигуряване) свързани с:

  • Надеждна, открита и разпределена глобална среда;

  • Разширяема, запазваща работоспособност архитектура, при постоянно нарастваща функционалност.

Недостатъци

  • Обслужва само суперкомпютри;

  •        Стеснен обхват на приложения;

  •        Обслужва само изчислителни ресурси.

        Grid (след 2000 та година )

Концепцията разглежда понятието ресурси пределно широко – всичко което участва в компютърната обработка на данни (комуникации, системи за съхраняване на данни, хранилища за данни, информационни системи, както и програмните фондове).