Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

АРХИТЕКТУРА GRID

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ ТИХНОЛОГИИ

 

GRID ТЕХНОЛОГИИ

 

СЪЩНОСТ НА GRID

 

КОНЦЕПЦИЯ GRID

 

АРХИТЕКТУРА GRID

 

ВИДОВЕ GRID ТЕХНОЛОГИИ

 

 

Архитектура Grid

Архитектура Grid

        Open Grid Services Architecture OGSA

Еволюцията на Grid води да възникването на архитектурата  OGSA. Тя се изгражда от обширен набор служби, които виртуалните организации могат да обединяват и използват по различни начини.

 

Архитектурата OGSA определя:

  • Еднообразна семантика  за предоставяните от службите услуги;

  • Стандартни механизми за създаване, именоване, и откриване на Grid-служби;

  • Средства за осигуряване прозрачност на местоположението;

  • Начини за взаимодействие на различни протоколи;

  • Интерфейси за интеграция с базовите механизми на по-долу стоящите платформи.

Разработката на техническите препоръки OGSA се води в рамките на форума Global Grid Forum, разработващ стандарти за Grid-съобществото.  OGSA  е реализирана в Globus 3.0

 

Grid служби

Основна задача, решавана в Grid е обезпечаване достъпа до ресурси. Тъй като ресурсите са разпределени, функционирането се обезпечава от служби (специализирано програмно осигуряване). За разлика от модела клиент/сървър конкретния набор от служби се установява за всеки ресурс.

Множеството служби трябва да удовлетворява следните структурни условия:

  • Всеки тип служба трябва да има стандартен протокол за достъп, в съответствие с който се реализира приложния интерфейс с потребителите;

  • Множеството служби за различни ресурси трябва да бъдат съгласувани, което предполага унификацията им на база тяхната семантика и наличието на общи правила, регламенти и организационни споразумения.

 

Grid/Web служби

В развитието на Grid архитектурата се предвижда преходен етап, в който за база се използват стандарти за Web-служби, разработени от консорциума W3C (SOAP, WSDL, WS-Inspection и т.н.).

 

В резултат архитектурата Grid наследява широк спектър от инструменти за разработка и среди за реализация  (J2EE, Microsoft Net, IBM WebSphere, Sun ONE и т.н.).

 

Различия между Web и Grid служби

  • Web-службите фиксират формата (синтаксиса) на интерфейсите между службите;

  • OGSA задава стандартите за семантиката на тяхното взаимодействие - набор от задължителни интерфейси, които включват: откриване; динамическо създаване; управление, в т. ч. и  времето на живот; уведомяване; авторизация; управление на паралелни операции.