Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ВИДОВЕ GRID ТЕХНОЛОГИИ

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ ТИХНОЛОГИИ

 

GRID ТЕХНОЛОГИИ

 

СЪЩНОСТ НА GRID

 

КОНЦЕПЦИЯ GRID

 

АРХИТЕКТУРА GRID

 

ВИДОВЕ GRID ТЕХНОЛОГИИ

 

 

Алтруистичен GRID

                                                                                                                                           

Първи  идеята въплъщават на практика група ентусиасти обединили се за търсене на извънземни цивилизации в проект  SETI. Те предоставят домашните си компютри за безплатно ползване. Поради това първото поколение Grid може да се нарече алтруистическо.

 

Бизнес GRID

Разпределени ресурси между доверяващи се един с друг партньори или вътре в корпорацията.

Базира се на използването на принципно нови инструменти:

  • Портали, които позволяват извикването по мрежата на пакети, специализирани за решаване на конкретни задачи;

  • Средства за организация на разпределени изчисления, използващи за решаване на задачата десетки хиляди компютри;

  • Анализ на свръх големи обеми данни чрез Grid системи за съхранение;

  • Обединяване на големи изчислителни ресурси за обработка на експерименти в режим онлайн.

Универсален Grid

Излизането от рамките на високопроизводителните изчисления, определя реалното съдържание Grid като универсална инфраструктура за поддържане на всяка глобално разпределена обработка за най-различни типове приложения:

  • Електронен бизнес;

  • Разпределени производства;

  • Изследване и анализ на данни;

  • Системи за обработка с висока пропускателна способност;

  • Метакомпютинг и т.н.