Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ОСНОВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ФОРМАТИ В WEB

 

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

БАЗОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ  

 

 МУЛТИМЕДИЙНА СРЕДА

 

ОСНОВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ

ФОРМАТИ В WEB

 

 

Компресия

Компресията (от лат. compressio — свиване)  е процес на свиване на данните, чрез използване на разнообразни алгоритми, свойства, както  и  математически и статически преобразувания.

         

         Видове компресия:

 • Компресия без загуби – метод за свиване на данните, когато свитите данни, могат да се върнат в изходен вид без загуби.

 • Компресия със загуби - метод за свиване на данните, когато свитите данни, могат да се върнат в изходен вид със загуби.

Формати за представяне на данните

За да се използват  сложни данни в Интернет приложенията, те трябва да бъдат компресирани. Това се налага от факта, че сложните данни обикновено са с голям обем и това  сериозно затруднява тяхното съхранение и предаване. В зависимост от вида на данните (текст, изображения, аудио, видео) те се компресират по различен начин и за представянето им се използват различни формати.

 

Видове мултимедийни формати

За документи Portable Document Format (PDF)

Платформeнонезависим формат за електронни документи, създаден от фирмата Adobe Systems  Осигурява надеждно разпределение и размяна на електронни документи.

         Характеристики на мултимедийни формати за документи

 • PDF е универсален файлов формат, който използва езика PostScript.

 • С PDF  може да се получи всичко, което се очаква от един документ - цвят, графики, шрифтове, лесна навигация и отпечатване на принтер.

 • PDF не е само текстов формат. Той може да съдържа графики и шрифтове.

 • За да се прочете такъв файл е необходима специална програма, например Adobe Acrobat Reader. Всеки може да преобразува какъвто и да е документ в PDF формат, използвайки софтуера на Adobe Acrobat.

За аудио-данни  MP3 (или MPEG-1 Audio Layer III)

МР3 е най-популярния аудио-стандарт. Той постави началото на компресираната музика.

 

Разработен  е от MPEG (Motion Pictures Expert Group — група експерти в областта на кинематографията), които през 90-те години на ХХ век  създават семейството стандарти за компресия MPEG

 

                                 Характеристики на мултимедийни формати за документи

                                Компресия - мултимедийни формати

Компресията се постига чрез използване на особеностите на човешкия слух при възприемане на звук. Спестяват се най-малко значимите от гледна точка на възприемане детайли на звученето. Стандартната MP3 компресия е в съотношение 10:1 и произвежда файл, който е около 4 MB за около 3-4 минутна песен.

 

MP3PRO

Разработен е от института Fraunhofer и компанията Thompson.

 

          Характеристики на мултимедийни формати за аудио-данни

 • Ограничено съвместим с МР3. Включва два потока данни: единият, съдържащ ниските и част от средните честоти (до 8-9 kHz) се компресира по стандартния МР3, а другия поток съдържа информация за високочестотната част,

 • Безплатен е и е с отворен код.

         Компресиране

МР3 Pro използва технология, наречена SBR-Spectral Band Replication. Същността й се състои в следното: при компресията на звуковия поток (stream) се взима малко по-тесен участък от честотния спектър, за сметка на високите честоти, които се изрязват напълно. При възпроизвеждането на МР3 Pro файл, декодиращият алгоритъм възстановява липсващите високи честоти, използвайки информацията, записана във файла.

  

Ogg Vorbis

Нов  формат за аудио компресия. Характеризира се с много бързо развитие и се очаква да измести МР3 благодарение на по-високо качество при по-малък размер на файла.

За графични данни (изображения)

Съществуват два основни типа изображения – растерни и векторни. И двата типа могат да се записват във файл в натурален или в компресиран (свит) вид. Компресирането се налага от съображения зa икономия на памет и дисково пространство.

 

 Компресия на растерни изображения

Растерните изображения са тези, при които представянето на графичната информация се осъществява по алгоритъм, при който на всеки един пиксел от изображението съответствуват от 1 бит до 4 байта. Основен параметър при тези изображения е разделителната способност. Тя се представя като съотношение на графични единици към линейни единици, като най-често използваната дименсия е "dpi" (dots per inch) брой пиксели (графични единици) за един инч.

 

GIF (Graphics Interchange Format)

Един от най-популярните формати за растерна графика в Интернет.

 

                 Характеристики

 • Противоположно на JPG, GIF формата на компресия е с по-малки загуби.

 • Поддържа разделителни способности до 1024х768 пиксела при максимална цветност до 8 бита на пиксел - 256 различни цвята или до 64 градации на сивото.

 • GIF е препоръчителен пред JPG за изображения с няколко отделни цвята, като черно-бели изображения, логота, икони, рачертаване на стра­ниците и малък текст.

 • GIF също поддържа прозрачност, при която цвета на фона може да бъде зададен като прозрачен, за да може да бъде запазен цвета на страницата.

 • С помощта на анимираща програма няколко GIF изображения могат да бъдат обединени в едно анимирано GIF изображение.

             Компресия

GIF използва LZW компресия и прави изображенията възможно най-малки с най-малки загуби.

Най-общият метод за намаляването на размера на GIF файловете, е намаляване на броя на съдържащите се цветове.

 

 

PNG (Portable Network Graphics)

Формат за растерна графика, създаден да замени формата GIF.

            Характеристики

 • Използва компресия без загуби;

 • Не изисква лицензия за използване;

 • За файл на едно и също изображение, PNG файла  е от 5% до 25% по- малък;

 • PNG е разработен върху идеята за прозрачността на GIF изображенията и позволява контрол над прозрачността, позната като opacity (непрозрачност);

 • Включва по-голяма цветова гама, давайки на изображението 24 битов цвят.

 • Разработен е да работи добре при разглеждане на онлайн приложения, - възпроизвежда файла с проверка за цялостта и прави проста проверка за грешки при предаването.

 

JPEG/JPG (Joint Photographic Experts Group)

Основен формат за работа с фотоизображения.

 

             Характеристики

 • Най-разпространените разширения за на файловети за  този формат са: .jpeg, .jfif, .jpg, .JPG, или .JPE.

 • JPEG формат е препоръчителен за представяне на снимки и изображения, които не изглеждат добре с 256 цвята. Поддържат 16 милиона цвята и е най-подходящ за фотографии и комплексни изображения.

           Компресия

Използва техниката на компресиране на данните със загуби в качеството на изображението. Алгоритъма за компресия на JPEG формата изрязва информацията и в зависимост от настройките отрязаните данни могат или не да бъдат забелязани. Прекалената компресия може да доведе до нежелани ефекти – промяна на цветовете или квадратчета по изображението.

 

              За векторна графика

 Векторните графични изображения са тези, при които описанието на графичната информация се представя във вид на векторни множества или зависимости.

 

Те са удобни за представяне на изображения, които могат да се редуцират до мате­матически криви. Предимството по отношение на памет е без­спорно.

 

Векторните графични формати са основни при програмните продукти за проектиране (CAD, CAM), дизайн и графично моделиране. При тях за разлика от растерните изображения не може да се посочи еднозначен алгоритъм за изчисляване на обема на файла.

 

EPS (Enhanced Post Script)

Най-разпространеният векторен графичен формат. Използува се масово в дизайнерски, издателски и други графични системи.

 

         Характеристики

 • Поддържа всичко необходимо за безпрепятствено пренасяне на графична информация, включително и растерни графични примитиви.

                     За видеоданни

Asf (Advanced Streaming Format)

Файлов формат за съхранение на видео, разработен от Microsoft.

 

                Характеристики

 • Този формат е предназначен главно за разпространение на видео през Интернет;

 • Това е така нареченото streaming video и цели да конкурира лидера в тази област досега Real Media. Като качество на картината не може да се сравнява нито с MPEG, нито с divX.

 • Все пак в сравнение с mpeg може да се изтъкне, че asf-ските файлове са доста по-малки.