Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

МРЕЖОВА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА 

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ ТИХНОЛОГИИ

 

МРЕЖОВА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА  

 

Microsoft  МРЕЖОВИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ 

 

UNIX МРЕЖОВИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

МРЕЖОВИ ПЛАТФОРМИ

 

КОНЦЕПЦИЯ MICROSOFT .NET

 

Java платформа -  J2EE 

 

 

Мрежова операционна система

Предоставя на потребителя виртуална машина, работата с която е по-проста, от тази с реална мрежова апаратура. В същото време тази машина не скрива напълно разпределената природа на своя реален прототип.

 

Терминът има две значения

1. Съвкупност от взаимодействащи ОС на всички компютри в мрежата.

2. Операционна система на отделен компютър, позволяващ му да работи в мрежова среда.

 

                     Распределена  операционна система

Съществува като единна  операционна система в мащабите на цялата информационна система. Тя предоставя на потребителите мрежови ресурси във вид на ресурси на на централизирана виртуалната машина

 

Степента на  автономност на всеки компютър в мрежата, работещ под управлението на мрежовата операционна система е значително по голямо в сравнение с компютрите, работещи под управлението на разпределена операционна система.

 

Изисквания към мрежовите операционни системи

 • Мащабируемост  - възможност за осигуряване на работа в широк диапазон на различните количествени характеристики на мрежата.

 • Совместимост с други продукти – възможност за работа в сложна хетерогенна среда в режим plug and play -                                                            -

 • Поддръжка на различни ОС крайни потребители (DOS, UNIX, OS/2, Mac, Windows).                    

 • Поддръжка на няколко пакета протоколи (TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS, DECnet, AppleTalk, OSI), осигуряващи достъп до отдалечени ресурси и удобни процедури за управление на сервизите.

 • Поддръжка на многосървърни мрежи и ефективна интеграция с други операционни системи.                                                                                                                                             

 • Наличие на централизиран мащабируема справочна служба.

 • Наличие на развита система от сервизи: файл-сервиз, принт-сервиз, безопасност на данните и отказоустойчивост, архивиране на данните,служба за обмен на съобщения, и др. 

 • Поддръжка на мрежово оборудване  с различни стандарти (Ethernet, Token Ring, ARCnet, FDDI)                                                                                               

 • Поддръжка на стандартите за управление на компютърни мрежи.

 

  Мрежова операционна система

 

 

 

Особенности на сървърните операционни системи:                                                                                                                  

 • Поддръжка на мощни апаратни платформи, в това число  мултипроцессорни;    

 • Поддръжка на голямо число едновременно изпълнявани процеси и мрежови съединения;

 • Включване в състава на ОС компоненти за централизирано администриране на мрежата (например, служби за автентификация и авторизация на потребителите на мрежата);  

 • Поддържане на голям набор мрежови служби.