Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

Microsoft  МРЕЖОВИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ ТИХНОЛОГИИ

 

МРЕЖОВА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА  

 

Microsoft  МРЕЖОВИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ 

 

UNIX МРЕЖОВИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

МРЕЖОВИ ПЛАТФОРМИ

 

КОНЦЕПЦИЯ MICROSOFT .NET

 

Java платформа -  J2EE 

 

 

Windows NT

Линия операционни системи,   производство на корпорацията Microsoft.

 

В началото се развива отделно от линията настолни ОС  Windows 9x и на пазара се предлага като решение за работни станции (Windows NT Workstation) и сървъри (Windows NT Server).

 

Windows NT дава началото на  линия операционных систем, в които влизат Windows 2000, Windows XP и Windows Server 2003.

 

            Windows NT 4.0

Последна  версия на линията NT мрежови операционна система. Тя все още е подходяща за сравнително малки организации – офис, малка фирма, гражданска организация.

 

Windows 2000.

Windows 2000  се явява най-популярната операционна система на Microsoft  в корпоративния сектор.

 

Към сървърните операционни системи на това семейство се отнасят:

 

           Windows 2000 Server

Универсална мрежова операционна система със сървъри на работни групи и отдели.

 

          Windows 2000 Advanced Server

Операционна система за работа с бизнес приложения и приложения за електронна търговия.

 

           indows 2000 Datacenter Server

Операционна система за най-отговорните приложения по обработка на данни.

 

           Windows 2000 Advanced Server

Поддържа клъстъризация и баланс на натоварването, което осигурява работата на мащабируеми приложения с непрекъснат достъп до данните.

 

           Windows 2000 Datacenter Server

Поддържа симетрична мултипроцесорна обработка с използване до 32 процесора и 64 GB  оперативна памет.

 

Windows Server 2003    

                                                                                                       

 Към сървърните ОС на това семейство се отнасят:

 

                    Windows Server 2003 Web Edition

Операционна система за поддръжка на  Web-приложения и Web-сервизи, включително и приложения ASP .NET (Active Server Pages); 

 

                     Windows Server 2003 Standard Edition

Мрежова операционна система за изпълнение сървърната част на бизнес решения, предназначена за използване в малки организации.

Поддържа до 4 GB  оперативна памят и симетрична многопроцесорна обработка с използване на два процесора.

 

                     Windows Server 2003 Enterprise Edition

Предназначена за средни и големи организации. Тя поддържа сървъри на база 64-разрядни процесори (до восем броя) и обем на оперативната памет до 64 GB ;

 

                    Windows Server 2003 Datacenter Edition

Предназначена  е за създаване на критически важни решения с високи изисквания за мащабируемост и достъпност.

В  ОС е реализована поддръжка на мулти процесорна обработка. Работи с 32- и 64-разрядни платформи.