Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

UNIX МРЕЖОВИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ ТИХНОЛОГИИ

 

МРЕЖОВА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА  

 

Microsoft  МРЕЖОВИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ 

 

UNIX МРЕЖОВИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

МРЕЖОВИ ПЛАТФОРМИ

 

КОНЦЕПЦИЯ MICROSOFT .NET

 

Java платформа -  J2EE 

 

 

 

 

Solaris (Sun Microsystems) операционна система

Явява се една от най разпространението търговски версии на операционна система на UNIX.

 

              Характеристики на операционната система

  • Притежава развити средства за мрежово взаимодействие;

  • Използва се при разработка на корпоративни решения;

  • Вградена съвместимост с Linux.

  • Изключително мощна операционна система.

Пример: ОС Solaris 9 поддържа:

* До 1 млн. работещи процеса;

* До 128 процесора в една система;

* До 848 процесора в клъстър;

* До 576 GB физическа оперативна памет;

* До 252 ТВ, размер на файлова система.

 

 

AIX (IBM)  операционна система

AIX се явява UNIX версия на IBM, предназначена за използване в сървърите на IBM @server pSeries и RS/6000.

               

             Характеристики на операционната система

Съвместимост с Linux.

  • 64-разрядни ядра, драйвери за устройства и среда за изпълнение на приложения;

  • Удобни средства за администриране;

  • Развити средства за мрежова поддръжка.

         Поддържа:

          * До 256 GB оперативна памет;

          * До 1 ТВ обем на файлове;

          * До 32 компютъра на клъстер.

 

Linux операционната система

Операционната система Linux е нетърговски продукт от категорията  Open Source за платформа Intel. 

Явява се една от най-перспективните мрежови операционни системи.

 

Списъкът на сървърните продукти включва Web-сървър, Apache, сървърни СУБД и сървъри за приложения, практически от всички производители.