Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

МРЕЖОВИ ПЛАТФОРМИ

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ ТИХНОЛОГИИ

 

МРЕЖОВА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА  

 

Microsoft  МРЕЖОВИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ 

 

UNIX МРЕЖОВИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

МРЕЖОВИ ПЛАТФОРМИ

 

КОНЦЕПЦИЯ MICROSOFT .NET

 

Java платформа -  J2EE 

 

 

Мрежова платформа

Функционален блок, който се явява база за разполагане върху него на процеси, обединени от някаква цел.

 

 Благодарение на създаването на платформи, разполаганите върху тях процеси не се интересуват от съществуващото разнообразие на протоколи или операционни системи, но с успех използват функциите, които те предоставят.

 

Всяка платформа предоставя на стандартен интерфейс своите услуги и услугите на намиращите се под нея функционални блокове.

 

 Мрежова платформа

Видове платформи:

 

         Приложна платформа

Осигурява взаимодействието на приложните процеси с областта на взаимодействие и операционната система.

 

        Транспортна платформа

Осигурява предаването на данни през комуникационната мрежа.

 

         Операционна платформа

Позволява да се изпълнява набор от приложни процеси под управлението на група операционни системи.

 

         Апаратна платформа

Позволява използването на различни мрежови устройства или процесори, управлявани от една или група операционни системи. 

 

        Потребителска платформа

Осигурява единен интерфейс за взаимодействие на потребителите с мрежата.

 

 

Област на взаимодействие

Концепция за предаване на данни в информационните мрежи. Тя е разположена между приложните процеси и физическите средства за съединение.

 

Архитектура на взаимодействие

Определя основните  характеристики и функции на областта на взаимодействие, както и пълния функционален профил на мрежата.