Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

КОНЦЕПЦИЯ MICROSOFT .NET 

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ ТИХНОЛОГИИ

 

МРЕЖОВА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА  

 

Microsoft  МРЕЖОВИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ 

 

UNIX МРЕЖОВИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

МРЕЖОВИ ПЛАТФОРМИ

 

КОНЦЕПЦИЯ MICROSOFT .NET

 

Java платформа -  J2EE 

 

 

 

Явява се начало на нов етап в развитието на информационните системи и Интернет. Той е свързан с развитието на разпределени компютърни системи.

 

 Изисквания на концепцията MICROSOFT .NET 

 

            Web  служби – всички компоненти на системата трябва да бъдат реализирани във вид на Web  служби. Това се отнася, както към програмното осигуряване, така и мрежовите ресурси (хранилища за данни и други);

 

            Обединяване и интеграция – наличие на прости и удобни начини за обединяване и интеграция на Web  службите;

 

             Простота и удобство – наличие на проста и удобна работна среда за крайните потребители.

 

Основни функции на концепцията MICROSOFT .NET 

 

Microsoft .NET  организира работата на разнообразни програмни приложения, които:

  • Се доставят на потребителите като услуги;

  • Взаимодействат помежду си в съответствие с конкретните потребности на бизнеса.

  • Работят с различни устройства – от високопроизводителен клъстър до мобилен телефон;

  • Притежават разбираем и адаптиран към съответните потребители интерфейс.

Основни компоненти на концепцията MICROSOFT .NET 

 

Microsoft .NET включва:

       Средства за разработка MICROSOFT .NET 

Осигурява бързо и сравнително лесно създаване на Web  служби.

 

Системата .NET Framework и инструменталните средства Visual Studio .NET осигуряват средства, инструменти, спецификации и информационни материали за създаване и съпровождане на гъвкави, надеждни и мащабируеми  приложения.

 

       Семейство корпоративни .NET сървъри

Набор от корпоративни сървъри, създадени, за да облекчат използването и интеграцията на широк кръг сервизи, базирани на Web  стандарти и информационни технологии. Чрез тях се реализират съвременни интегрирани архитектури на информационни системи. Осигуряват мащабируемост, висока производителност, надеждност и безопасност.

 

Сървърните системи условно могат да се разделят на две категории:

 

  1. Добре известни на потребителите продукти -  Windows 2000, SQL Server 2000 и Exchange 2000,  които осигуряват базовите средства за  работа на  Web  службите. Чрез използване на езика  XML  се реализира интеграция на Web  службите.

  2. Специални сървърни  системи (такива като  BizTalk Server), които осигуряват ефективни и универсални възможности за управление на бизнес процеси и интеграция на разнородни бизнес среди.  

       Службите – „строителни блокчета” MICROSOFT .NET 

 

Службите .NET  се явяват се типови „строителни блокчета”  (Building Block Services)   позволяващи при изграждане на сервизи в конкретни системи да се използват готови решения (авторизация, персонализация и т.н ), което значително намалява  времето и средствата, необходими за разработка и внедряване.

 

           Програмно осигуряване за устройства

Осигурява се възможност на различни устройства (персонални компютри, телефони и други) за достъп до Интернет,  връзка с .NET-сървърите и получаване на разнообразни услуги.

 

Разнообразни работни среди на MICROSOFT .NET 

Платформата .NET осигурява работни среди в зависимост от категорията на потребителите:

  • Информационни служби и сервизи MSN за широк кръг потребители;

  • Интегрирани делови сервиз bCentral за предприятия от малкия и среден бизнес;

  • Office за служителите на организация и за всички, които използват традиционни документи;

  • Visual Studio .NET за  професионални разработчици.

        Сървъри на Microsoft - .NET Enterprise Servers

 

Функция

Предназначение

.NET-сървър

Операционна система на корпоративно ниво с поддръжка на базови служби на сървъра за приложения.

 

Ефективно изпълнение на всички категории програмни приложения

Windows 2000 Advanced Server

Сървър за мащабиране на приложенията

Стартиране на приложенията, разпределението им по много процеси и осигуряване на безпроблемна работа

Application Center 2000

Сървър за приложения  за електронен бизнес с встроени средства за проектиране и изпълнение на бизнес процеси.

 

Взаимодействие с клиенти и партньори

 

Commerce Server 2000

Сървър за интеграция на приложенията

 

 

Универсално ПО на междинно ниво Интеграция на разнородни информационни системи и организация на документооборота на база XML

BizTalk 2000

Хранилище за данни

Съхранение, търсене и анализ на огромни обеми от структурирани данни.

SQL Server 2000

Поддръжка на колективна работа

 

Обмен на съобщения, планиране, паботни групи

Exchange 2000

Корпоративен портал

Управление на информационни  потоци и универсално търсене, управление на знания, документооборот

SharePoint Portal 2001

Мост към „наследени” системи

Достъп до данни и сервизи на  системи „не разбиращи” откритите стандарти

Host Integration Server 2000

Защитна стена и прокси

Защита и повишаване производителността на корпоративната мрежа

Internet Security & Acceleration Server 2000

Работа с мобилни потребители

Доставка на Интернет и Интранет контент за  портативни цифрови устройства

Mobile Information 2001 Server