Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

Java платформа -  J2EE

 

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

МРЕЖОВИ ТИХНОЛОГИИ

 

МРЕЖОВА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА  

 

Microsoft  МРЕЖОВИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ 

 

UNIX МРЕЖОВИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

МРЕЖОВИ ПЛАТФОРМИ

 

КОНЦЕПЦИЯ MICROSOFT .NET

 

Java платформа -  J2EE 

 

 

Platform, Enterprise Edition, съкратено Java EE (до версии 5.0 —  след това Java 2 Enterprise Edition или J2EE)

Набор от спецификации и съответна документация за езика Java, описващи архитектура на сървърна платформа, решаваща задачи на средни и крупни организации.

J2EE е основно ориентирана за използване чрез Web, както в Интернет, така и в локални мрежи.

Основна цел на J2EE

Обезпечаване мащабируемост на приложенията и цялостност на данните по време на работа на системата.

Намаляване стойността и увеличаване скоростта на проектиране и разработка на  корпоративни приложения.

Подход на J2EE

Платформата J2EE предлага компонентен подход към проектиране, разработка и внедряване на корпоративни приложения..

Платформа J2EE предлага:

  • Модел на многослойно разпределено приложение;
  • Възможност за повторно използване на компонентите;
  • Интегриран обмен на данни чрез използване на XML;
  • Унифициран модел на безопасност;
  • Гъвкаво управление на транзакциите.