Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

WEB САЙТ

[Home] [Карта на книгата] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Начало на книгата]

ПРИЛОЖНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

WEB САЙТ

 

БРАУЗЪРИ

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА WEB  САЙТ

 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ

Да направим собствен сайт

Определение за Web сайт

Набор от Web страници и други файлове, свързани помежду си, които реализират конкретен процес и преследват определена цел. По своята същност Web сайтът, отговаря на всички изисквания за информационна система.

 

         Web страница

Комбинация от различни блокове текст, хипервръзки към други страници и мултимедийни ефекти.

Файловият формат за Web страница е HTML (hyper-text markup language), който се идентифицира с HTTP протокол

             Заглавна страница на Web сайта

Във всеки Web сайт, има страница обозначена като заглавна (index page). Това е страницата, която потребителите виждат най-напред когато посетят Web сайта. От заглавната страница те могат да използват хипервръзки, за да преминат към друга страница от Web сайта или към страница на друг Web сайт.

 

Разположение на Web сайта

Web сайтът се намира на Web сървър, който свързан към Интернет, позволява на страниците да бъдат достъпни за разглеждане в WWW.

Изображенията и другите графични обекти в Web правят страниците по-интересни, създават контраст, илюстрират основната тема и като цяло създават интересен, въздействащ ре­зултат. Но колкото е по-голям размера на използваните изображения, толкова повече време ще отнеме при зареждането им от браузъра.

 

Видове Web сайтове

  • Лични сайтове

  • Обществени сайтове

                     * Доброволни обединения

                     * Образователни учреждения

                     * Временни проекти

                     * Благотворителни организации и други.

  • Търговски сайтове

                    * Визитка

                    * Витрина

                    * Електронен магазин и други

  • Контент сайтове

                    * Търсещи системи

                    * Сайтове за новини

                    * Сайтове за обучение

                    * Форуми и други

 

Видове навигация на Web  сайта

  • Йерархична

 

  • Линейна

 

  • Смесена

Разработка на Web  сайт

Всеки, който разполага с подходящ софтуер и малко познания, може да създаде свои собствени Web страници и да ги публикува в Web мрежата за забавление и полза на всички останали.