Интернет технологии

© Христо Тужаров, 2007

ДРУГИ ВАРИАНТИ НА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

[Home] [За проекта] [Инфопедия] [Асеневци] [Карта на книгата] [Начало на книгата]

ГЛОБАЛНИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННАТА ТЪРГОВИЯ

 

СЪЩНОСТ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

 

БИЗНЕС КЪМ БИЗНЕС(B2B)   

   

БИЗНЕС -  ПОТРЕБИТЕЛ

 

ДРУГИ ВАРИАНТИ НА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

ВИРТУАЛНИ ТЪРГОВСКИ ПЛОЩАДКИ

 

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

  

 

ВАРИАНТИ НА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Съществуват различни приложения, които обезпечават новите бизнес решения  и позволяват да се:

  • Подобри качеството на стоките и предоставяните услуги;

  • Увеличи скоростта на обслужване;

  • Снижат операционните разходи;

Освен разгледаните вече   В2В и   В2С варианти, реално се използват:

 

В2А "бизнес - администрация"

Категория електронна търговия, която обхваща всички видове транзакции между корпорациите и държавните организации, в т.ч. разплащания по ДДС, плащане на корпоративни данъци и т.н.

 

С2А"потребители - администрация"

Тази категория обхваща всички плащания на гражданите към администрацията – данъци, социални и здравни осигуровки и т.н.      

 

B2G, Бизнес-Правительство

Категория електронна търговия, предназначена за продажба продукция от търговски структури  на правителствени учреждения. Обикновено осигурява материално-техническото обезпечаване на държавните структури.

 

C2B, потребител-бизнес

Категория електронна търговия, предназначена за продажба на стоки и услуги от частни лица на корпорации( консултации, транспорт и т.н.).

 

C2C, потребител-потребител

Обслужва търговски сделки между частни лица.

 

A2A, Приложение-приложение  (Application-to-Application)

Предаване на данни от един програмен продукт директно на друг програмен продукт. Програмите, осигуряващи интеграция на приложенията трябва да се разполагат в системите на търговските партньори.