Практични съвети

© Дейл Карнеги

© Дороти Карнеги   

КАКВО Е ЩАСТИЕ ?

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

 

Проблемна карта

"Рекомендации за

щастлив семеен живот"

 

ПОЗНАВАЙ ПАРТНЬОРА СИ!

 

Познавате ли партньора си? (тест)

 

ИЗГОНЕТЕ ПРИЗРАЦИТЕ !

 

КАКВО Е  ЩАСТИЕ ?

 

КАКВО Е ЧОВЕКЪТ?

 

КАКВО Е БРАКА?

 

ОБИЧАЙТЕ !

 

ЛАСКАЙ!

 

БЪДЕТЕ ПРИВЕТЛИВИ!

 

ШЛИФОВАЙТЕ СЕ!

 

ЗАБРАВЕТЕ ЗАПОВЕДИТЕ!

 

НЕ КРИТИКУВАЙТЕ !

 

СЕМЕЙНА СОБСТВЕНОСТ

 

НЕ ПОДРАЖАВАЙТЕ ! 

 

ИЗБЯГВАЙТЕ ПРОБЛЕМИ !

 

КАКВО Е ЖИВОТА?

ЩАСТИЕ афоризми

 

Щастието зависи от вас самите“!! –

е казал Люцилий Анией  Сенека.

Това щастие, което е възникнало

само за себе си, вярно и здраво,

способно към по-нататъшно развитие

и достигане на най-високи граници.

 

Щастие от блага, на които

масово се възхищават хората са приходящи.

И макар да не отричаме,

че те могат да ни носят полза,

или доставят наслаждение,

то това важи, само в случай,

ако те зависят от нас,  а не ние от тях.

 

Всички дарове на съдбата са полезни и приятни

само в този слючай,

ако притежавайки ги в своята власт,

ние притежаваме в своята власт и самите себе си

и не се намираме във властта на вещите.

 

„Щастието зависи от нас самите“ –

ние не трябва да забравяме за това нито за минута –

всички блага трябва да зависят от нас, а не ние от тях.

 

В действителност, ако ние мислим за щастието,

ние се чувстваме щастливи.

Ако нас ни посещават тъжни мисли,

ние сме нещастни.

Ние ще претърпим фиаско,

ако постоянно мислим за преследващите ни неудачи.

 

Животът  е сложен,

но е важно вие да си изработите

към него положително отношение.

Положително не означава опростено оптимистично.

 

Вие не следва да забравяте за вашите проблеми

 и да ги отлагате за „ след това…

Ние следва да се грижим

за решаването на своите проблеми,

без да проявяваме безпокойство по техен повод.

 

Вие сигурно чувствате разликата? Да се грижиш – това означава,

че осъзнаваш в какво се заключават проблемите ти

и спокойно приемаш мерки за тяхното решаване.

 

 

Проявата на безпокойство може да доведе

и най здравия човек до вратите на лудницата.

Нашите мисли,

определят особеностите на нашата личност.

Нашето отношение към живота,

определя нашата съдба.

Избора на правилно умонастроение –

това може би е единствения проблем,

с който трябва да имаме работа.

 

Този, който е мъдър и прави всичко след зрял размисъл,

никога няма да се опита да направи нещо,

което надвишава силите му.

Само на тези,

които са подготвени за всякакви случайности,

се пада неуязвимото

и извън заплахите на съдбата лежащо благо.

 

Аз съм дълбоко убеден,

че нашето душевно спокойствие

и радост в битието зависят от умонастроението.

 

Френският философ  Монтен прави девиз на своя живот следващите седемнадесет думи:

„Човекът страда не толкова от това, което става, колкото от това как той оценява това, което става“.

 

Решете  какво вие искате в живота:

„небесна страст“ и страдания

или спокойна, топла, семейна атмосфера

и нормални човешки отношения.

Едното с другото не могат да бъдат съвместени.

Аз познявям немалко жени и мъже,

които са създали семейство,

без да изпитват един към друг „небесна страст“.

И какво? Те не са лишени от топлина и стабилност.

 

Когато от мъжа не изискват постоянно неземни чувства,

той ви е благодарен за проведен душевен разговор,

за заинтересованост от неговата работа,

за приготвена вечеря,

за проявено разбиране

и спокойна благожелателна атмосфера.

И жената всякога ще бъде благодарна

за внимание, за грижа и ласка.

 

Аз не мога еднозначно да определя,

към какво си струва да се страмим в живота:

към „небесна страст“ или към спокоен и рационален брак.

Хайде да се борим за нашето семейно щастие,

на база оптимистично, конструктивно мислене.

Да започнем с днешния ден!

 

И така: нашето щастие зависи от нас самите.

Осъзнайте това напълно и пристъпвайте към действие.

Изменете своето умоностроение и отношение към обкръжаващата ви действителност.

Помнете:

Всичко, което човек постига, се явява пряк резултат от неговите мисли.