Практични съвети

© Дейл Карнеги

© Дороти Карнеги   

КАКВО Е БРАКА?

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

Проблемна карта

"Рекомендации за

щастлив семеен живот"

 

ПОЗНАВАЙ ПАРТНЬОРА СИ!

 

Познавате ли партньора си? (тест)

 

ИЗГОНЕТЕ ПРИЗРАЦИТЕ !

 

КАКВО Е  ЩАСТИЕ ?

 

КАКВО Е ЧОВЕКЪТ?

 

КАКВО Е БРАКА?

 

ОБИЧАЙТЕ !

 

ЛАСКАЙ!

 

БЪДЕТЕ ПРИВЕТЛИВИ!

 

ШЛИФОВАЙТЕ СЕ!

 

ЗАБРАВЕТЕ ЗАПОВЕДИТЕ!

 

НЕ КРИТИКУВАЙТЕ !

 

СЕМЕЙНА СОБСТВЕНОСТ

 

НЕ ПОДРАЖАВАЙТЕ ! 

 

ИЗБЯГВАЙТЕ ПРОБЛЕМИ !

 

КАКВО Е ЖИВОТА?

ЩАСТИЕ афоризми

 

Аз искам да кажа,

че самата идея за брака,

може да се възприма различно.

Вие съгласни ли сте с мен?

 

В епохата на средновековието

отношението към брака

рядко се е свързвало

с романтика и любов.

 

Ранните християни

са имали за брака

много смътна и противоречива представа.

Господствали са

три разпостранени гледни точки.

 

Съгладно първата от тях, бракът –

това е дар от Бога,

а неговата цел – раждане на деца.

При това са съществували различни интерпретации,

напремер, твърдението, че създаването на голямо семейство –

свято задължение на съпрузите.

 

Втората гледна точка се свежда до това,

че брака – това е необходимо зло.

Че е по добре да встъпиш в брак,

отколкото да изгориш от любовна страст.

Идеята за удовлетворяване на страстта

 посредством брака,

се основава на реалистичното осъзнаване

на интимната близост,

като естествена потребност на човека,

която е необходимо по един или друг начин

да бъде узаконена.

И днес много бракове се базират

на такива представе за интимен живот.

 

Третото мнение за брака се свежда към това,

че той трябва да бъде по всякакъв начин избягван.

Тази гледна точка получава разпространение

във връзка с вярванията на много ранни християни

във второто пришествие на Христос.

Те са считали, че е необходимо да бъдат свободни

от съпружестки задължения, за да се посветят на религията.

 

И днес има още хора, които избягват брака по тази причина.

На такава позиция, изключваща семейни отношения

се намират мъже и жени, които се отказват от брака,

заради кариера или други подобни съображения.