Практични съвети

© Дейл Карнеги

© Дороти Карнеги   

ОБИЧАЙТЕ !

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

Проблемна карта

"Рекомендации за

щастлив семеен живот"

 

ПОЗНАВАЙ ПАРТНЬОРА СИ!

 

Познавате ли партньора си? (тест)

 

ИЗГОНЕТЕ ПРИЗРАЦИТЕ !

 

КАКВО Е  ЩАСТИЕ ?

 

КАКВО Е ЧОВЕКЪТ?

 

КАКВО Е БРАКА?

 

ОБИЧАЙТЕ !

 

ЛАСКАЙ!

 

БЪДЕТЕ ПРИВЕТЛИВИ!

 

ШЛИФОВАЙТЕ СЕ!

 

ЗАБРАВЕТЕ ЗАПОВЕДИТЕ!

 

НЕ КРИТИКУВАЙТЕ !

 

СЕМЕЙНА СОБСТВЕНОСТ

 

НЕ ПОДРАЖАВАЙТЕ ! 

 

ИЗБЯГВАЙТЕ ПРОБЛЕМИ !

 

КАКВО Е ЖИВОТА?

ЩАСТИЕ афоризми

 

 

Генри  Джеймс  казва:

Първото, което е необходимо

да бъде усвоено във взаимоотношението

с други  хора, е това,

че на тях не бива да им се пречи

да живеят щастливо.

Да живеят така както те искат,

ако това не пречи на другите

да бъдат щастливи по начин, както те желаят “.

 

Вашият семеен живот

може да бъде прекрасен,

но при едно условие:

не трябва да забравяте,

че едно от съществените изисквания

на всеки съюз  е свободата на личността.

Много мъже и жени не се чувстват

свободни в брака.

Аз не призовавам към разпуснатост

и игнориране на семейните задължения.

В брака вие сте двама,

но при това всеки има свои права.

Ограничаването на личните права на съпрузите неизменно води до конфликти.

 

Аз познавам множество хора,

които започват

семейният си живот със забрани.

Самият факт на сключване на брака,

за много предполага създаване

на система от ограничения,

която много често бива нелепа.

 

Аз ви призовавам, не възприемайте брака,

като система от забрани.

Желанието за постоянен контрол

над мъжа или жената свидетелства

за нездрави отношения.

 

На пътя към стабилен брак,

вие трябва да направите решителна

и непроста крачка:

да разберете смисъла на свободата на личността.

 

Чувствата на човека в голяма степен са свързани

с неговите убеждения и възгледи за живота.

Тези убеждения имат право на живот!

Съпруг, който е нетърпим към възгледите на другия,

копае могила на своето семейно щастие.

 

И така: не превръщайте семейният живот в система от забрани.

Ако един човек е нетърпим към чувствата на другия:

той рови могила на своето семейно щастие

Борбата на две самолюбия – не е най добрата форма на отношение между съпрузите.