Практични съвети

Дейл Карнеги

Дороти Карнеги 

 

ЗАБРАВЕТЕ ЗАПОВЕДИТЕ!

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

Проблемна карта

"Рекомендации за

щастлив семеен живот"

 

ПОЗНАВАЙ ПАРТНЬОРА СИ!

 

Познавате ли партньора си? (тест)

 

ИЗГОНЕТЕ ПРИЗРАЦИТЕ !

 

КАКВО Е  ЩАСТИЕ ?

 

КАКВО Е ЧОВЕКЪТ?

 

КАКВО Е БРАКА?

 

ОБИЧАЙТЕ !

 

ЛАСКАЙ!

 

БЪДЕТЕ ПРИВЕТЛИВИ!

 

ШЛИФОВАЙТЕ СЕ!

 

ЗАБРАВЕТЕ ЗАПОВЕДИТЕ!

 

НЕ КРИТИКУВАЙТЕ !

 

СЕМЕЙНА СОБСТВЕНОСТ

 

НЕ ПОДРАЖАВАЙТЕ ! 

 

ИЗБЯГВАЙТЕ ПРОБЛЕМИ !

 

КАКВО Е ЖИВОТА?

ЩАСТИЕ афоризми

 

 

Аз съм дълбоко убеден,

че семейството не е армия,

а вашите вътрешносемейни отношения

не са полигон за учебни занятия на войската.

 

Аз не се съмнявам също,

че има маса въпроси,

по които вашето мнение

се отличава от мнението на вашия партньор.

 

От самото начало на семейния живот

много от нас изхождат от това,

че нашите патньори ще се държат,

така както  на нас ни се иска.

 

Хората встъпват в брак не за това,

да се грижат за нуждите на партньора,

а с цел самите да бъдат щастливи.

 

Често много от нас разглеждат

своите близки като средство

за достигане на душевен, физически и материален конфорт.

 

Хората по своята природа са егоисти.

 Много виждат в своето Аз цел,

а в любимия човек само средство.

Това е ужасно по своята същност,

но много от вас просто не се замислят за това.

Помислете!

Вие често се карате точно поради това.

А много конфликти могат да бъдат избегнати!

 

Разбира се от ваша страна

ще са необходими определени усилия.

Встъпвайки в разговор,

не го започвайте с тези въпроси,

по които между вас има различия.

Обратно, още в началото

старателно акцентирайте вниманието на тези въпроси,

по които имате пълно  съгласие.

Подчертавайте често,

чи вие двамата се стремите към едно и също

и различието във вашите възгледи е нищожна.

 

Нека на вас от самото начало ви отговарят: да, да.

Задържайте своя партньор, доколкото е възможно от думата не.

 

Ако вие искате да склоните партньора си по брак към своята гледна точка,

придържайте се следващото  правило:

 

Нека вашият мъж (жена) от самото начало да бъде принуден да ви отговаря с да, да