Практични съвети

© Дейл Карнеги

© Дороти Карнеги ,2015 

СЕМЕЙНА СОБСТВЕНОСТ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

Проблемна карта

"Рекомендации за

щастлив семеен живот"

 

ПОЗНАВАЙ ПАРТНЬОРА СИ!

 

Познавате ли партньора си? (тест)

 

ИЗГОНЕТЕ ПРИЗРАЦИТЕ !

 

КАКВО Е  ЩАСТИЕ ?

 

КАКВО Е ЧОВЕКЪТ?

 

КАКВО Е БРАКА?

 

ОБИЧАЙТЕ !

 

ЛАСКАЙ!

 

БЪДЕТЕ ПРИВЕТЛИВИ!

 

ШЛИФОВАЙТЕ СЕ!

 

ЗАБРАВЕТЕ ЗАПОВЕДИТЕ!

 

НЕ КРИТИКУВАЙТЕ !

 

СЕМЕЙНА СОБСТВЕНОСТ

 

НЕ ПОДРАЖАВАЙТЕ ! 

 

ИЗБЯГВАЙТЕ ПРОБЛЕМИ !

 

КАКВО Е ЖИВОТА?

ЩАСТИЕ афоризми

 

Понякога отсъствието на взаимно разбиране

по въпросите на семейната собственост

води до сериозни конфликти.

 

Имайте предвид, че семейната собственост,

това не е задължително обща собственост,

с която можете да разполагате по собствено усмотрение.

Ярък пример за това са старите вещи.

От време на време единият  от съпрузите,

забравяйки за привързаността на другия

към някакви вещи, започва да ги изхвърля.

 

Вашето семейство следва да има план

за всички парични постъпления за определен период.

В зависимост от този план,

вие можете да си съставите бюдет.

 

Непредвидените разходи от всякакъв род –

нерационални покупки, хазартни игри, развлечения –

водят до парични затруднения.

Понякога единия от вас действа импулсивно, като дете –

изразходва пари, без да мисли за бъдещето.

 

Най добрият начин

за избягване на парични затруднения

е редовно да се отделя определена сума,

която може да се изразходва

само при възникване на непредвидени проблеми.

 

Слънцето може по-бързо да ви застави

да свалите наметалото, отколкото вятъра,

а вашето доброжелателно отношение

към всички ситуации,

ще ви помогне повече от колкото гнева и нетърпимостта.

 

Помнете, че вашия съпруг има право на лична собственост.

Не хвърляйте на вятъра семейния бюджет.