Практични съвети

Дейл Карнеги

Дороти Карнеги ,2015  

ИЗБЯГВАЙТЕ ПРОБЛЕМИ !

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

Проблемна карта

"Рекомендации за

щастлив семеен живот"

 

ПОЗНАВАЙ ПАРТНЬОРА СИ!

 

Познавате ли партньора си? (тест)

 

ИЗГОНЕТЕ ПРИЗРАЦИТЕ !

 

КАКВО Е  ЩАСТИЕ ?

 

КАКВО Е ЧОВЕКЪТ?

 

КАКВО Е БРАКА?

 

ОБИЧАЙТЕ !

 

ЛАСКАЙ!

 

БЪДЕТЕ ПРИВЕТЛИВИ!

 

ШЛИФОВАЙТЕ СЕ!

 

ЗАБРАВЕТЕ ЗАПОВЕДИТЕ!

 

НЕ КРИТИКУВАЙТЕ !

 

СЕМЕЙНА СОБСТВЕНОСТ

 

НЕ ПОДРАЖАВАЙТЕ !

 

ИЗБЯГВАЙТЕ ПРОБЛЕМИ !

 

КАКВО Е ЖИВОТА?

ЩАСТИЕ афоризми

 

 

За решаване на проблемите,

които възникват във вашето семейство,

на първо място са необходими

спокойствие, време и дълбок анализ.

В света съществуват толкова много беди,

че само в дома си

вие можете да намерите спокоен тил.  

 

Но колко често в семейството, поради глурости

се разгарят настоящи сражения.

От това следва, че цялото зло на земята, 

става, заради проблеми,

които хората си създават сами за себе си.

 

Аз смятам, че голяма част от проблемите,

от които ние страдаме,

си ги създаваме сами.

Ние създаваме проблеми не само за себе си,

но и  на своите близки.

 

Човек не може да живее без проблеми

И префразирайки думите на класика можем да кажем:

Ако няма проблеми, би трябвало да ги измислим.

 

Много често предмет на нашите проблеми

се явява обикновена дреболия.

Вие ще получите нови сили,

ако успеете да разберете това.

Трябва да се научите,

да не превръщате дреболията в трагедия.

Смешно е да се тревожим поради дреболии.

Не позволявайте на дреболиите  да ви съкрушават.

 

Характерно е, че в екстремални ситуации

хората започват да разбират:

те са били щастливи,

но не са съумели

да оценят своето щастие по подходящ начин.

 

В голямата си част много от нас

са били жестоко обидени в живота си.

Та нали именно незначителни удари

по нашето чувство за собствено достойнство,

оскърбителни забележки,

нараняват нашето тщеславие

и предизвикват половината от сърдечните заболявание в света.

 

За да преодолеете навика да си създавате излишни проблеми

и да страдате от дреболии, изпълнявайте правилата:

 

Не позволявайте да се разстройвате поради дреболии, които следва да презирате и забравите.

 

Помнете, че животът е твърде кратък, за да го разстройвате поради глупости.