Практични съвети

© Дейл Карнеги

© Дороти Карнеги  

ЩАСТИЕ афоризми

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

Проблемна карта

"Рекомендации за

щастлив семеен живот"

 

ПОЗНАВАЙ ПАРТНЬОРА СИ!

 

Познавате ли партньора си? (тест)

 

ИЗГОНЕТЕ ПРИЗРАЦИТЕ !

 

КАКВО Е  ЩАСТИЕ ?

 

КАКВО Е ЧОВЕКЪТ?

 

КАКВО Е БРАКА?

 

ОБИЧАЙТЕ !

 

ЛАСКАЙ!

 

БЪДЕТЕ ПРИВЕТЛИВИ!

 

ШЛИФОВАЙТЕ СЕ!

 

ЗАБРАВЕТЕ ЗАПОВЕДИТЕ!

 

НЕ КРИТИКУВАЙТЕ !

 

СЕМЕЙНА СОБСТВЕНОСТ

 

НЕ ПОДРАЖАВАЙТЕ !

 

КАКВО Е ЖИВОТА?

ЩАСТИЕ афоризми

 

 

Мъдрите хора на всички времена и народи, произнасяйки думата „щастие“ са разбирали нещо различно. 

А какво вие разбирате произнасяйте тази дума – прочетете и сравнете!

 

Няма такава ценност,

която може да бъде поставена

над щастието

или поне наравно с него.

Както е писал Аристотел,

щастието – това е такава цел,

която никой никога не избира

като средство вместо нещо друго.

Ето защо тази цел се явява висша.

…..Човек естествено се стреми

към щастие и да избегне нещастието

П.Помпонацци

 

Където няма стремеж към щастие,

там няма и стремеж въобще.

Стремежът към щастие е стремеж над стремежите.

Л.Фейербах

 

Първо твое задължение е да направиш щастлив себе си. Ако ти си щастлив, ще направиш щастливи и другите.

Щастливият може да вижда само

щастливи около себе си.

Л.Фейербах

 

 

Несъмнено условие за щастие е трудът:

любим и свободен труд; телесен труд, даващ апетит и здрав, успокояващ сън.

Л.Толстой

Има два вида щастие:

щастие на добродетелни хора и

щастие на тщестлавните.

Първото произхожда от добродетели,

а второто – от съдбата.

Щастието, основано на тщестлавие,

се разрушава от само себе си.

Щастието основано на добродетели – от нищо.

Л.Толстой

 

....Щастливия живот и щастието се състоят в това да живееш добре, което значи да живееш добродетелно.

Аристотел

 

Добродетелите са недостатъчни за щастие, необходими са също блага и телесни и външни, тъй като и мъдрецът е нещастен в бедност и мъка.

Пороците са достатъчни за нещастие, даже и ако с тях има в изобилие външни и телесни блага.

Аристотел

 

Всеки човек има сърце, способно да се влюби и право да стане благодарение на това щастлив.

Хегел

 

Първата (проява на щастие) - дълголетие, втората - богатство, третата - здраве (на тялото) и спокойствие ( на духа), четвъртото - любов и целомъдрие, петото - спокоен край, завършващ живота.

Шу Цзин (Книга  за историята)

 

О нещастие! То се явява опора на щастието.

О щастие! В него е заключено нещастието. Кой познава техните граници?Те не са постоянни.

 Лао-Цзъ

 

 

 

Щастието в своя пълен обем  е свързано

с най-голямото удоволствие,

на което сме способни,

а нещастието – с най-висшето страдание.

Д.Лок

 

Умът подготвя щастието, което добродетелта завършва.

 Гелвеций

 

За да бъдем щастливи, на нашето щастие трябва винаги нещо да не му достига.

Гелвеций

 

Еднакво е щастието да бъдеш победител или победен в любовните битки.

Гелвеций

 

Щастието се състои не толкова в обладаване, колкото в процес на овладяване предмета на нашите желания.

Гелвеций

 

Пред лицето на чужди нещастия е някак си срамно да бъдеш щастлив.

Гелвеций

 

Двете най-често срещани причини за нещастие на хората се явяват, от една страна, незнанието колко малко им трябва, за да бъдат щастливи, а от друга - мними потребности и безгранични желания.

Гелвеций

 

Щастието на любовта се състои в това, да обичаш; хората са по-щастливи, когато сами изпитват любов, отколкото когато я внущават.

Ф.Ларошфуко

Нашата завист е винаги по-дълговечна отколкото чуждото щастие, на което ние завиждаме.

 Ф.Ларошфуко

 

Мъдрецът е щастлив, задоволявайки се с малко, а за глупаците всичко е малко; ето защо почти всички хора са нещастни.

Ф.Ларошфуко

 

Не съществуват толкова нещастни обстоятелства, от които умния човек да не може да извлече някаква полза, но съществуват и толкова щастливи, че глупаците не могат да ги обърнат против себе си.

Ф.Лароmфуко

 

Тайното удоволствие от съзнанието, че хората виждат колко сме нещастни, нерядко ни примиряват с нашите нещастия.

Ф.Ларошфуко

 

Нашите  постъпки се раждат под щастлива или нещастна звезда, като на нея се дължат голяма част от съответните похвали или порицания,

Обикновено щастието идва при щастливия, а нещастието – при нещастния.

Ф.Ларошфуко

 

 

Всички хора се стремят към щастие –

от това правило няма изключение:

начините за всички са различни,

но целта е една……

Щастието – подбудителен мотив

на всички постъпки за всеки човек,

дажe за този, когото се канят да обесят.

Б.Паскал

 

...Същността на нещастието е това, да искаш и да не можеш.

Б.Паскал

 

Щастието – не е награда за добродетел,

а самата добродетел.

Ние не се наслаждаваме на щастието,

защото сме обуздали своите страсти,

а точно обратното,

обуздавайки ги ние се наслаждаваме на щастието.

Спиноза

 

Щастието се пада на този, който не го чака.

Японска пословица

 

Щастието идва в дом, където се чува смях.

Японска  пословица

 

На глупака и щастието е глупаво.

Китайска  пословица

 

Човек е зает с това, от което чака щастие, но най-голямото му щастие се състои в това, че той е зает.

Ален

 

Считай себе си щастлив тогава, когато можеш да живееш пред погледа на всички, когато стените ще те защитават, а не скриват.....

Сенека

 

Най-щастлив е този, на когото не е нужно щастие, най-пълновластен е този, който властва над себе си.

Сенека

 

Глупаво е да се чувстваш нещастен, поради това, че някога ще станеш нещастен.

Сенека

 

...Щастието се състои от разумни желания, здрави чувства и невредимо тяло, късмет, добра слава и благосъстояние.

Платон

 

В щастието бъди умерен, а в нещастието разумен.

Периандр