Практични съвети

© Дейл Карнеги

© Дороти Карнеги  

КАКВО Е ЖИВОТА?

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [За проекта]

Проблемна карта

"Рекомендации за

щастлив семеен живот"

 

ПОЗНАВАЙ ПАРТНЬОРА СИ!

 

Познавате ли партньора си? (тест)

 

ИЗГОНЕТЕ ПРИЗРАЦИТЕ !

 

КАКВО Е  ЩАСТИЕ ?

 

КАКВО Е ЧОВЕКЪТ?

 

КАКВО Е БРАКА?

 

ОБИЧАЙТЕ !

 

ЛАСКАЙ!

 

БЪДЕТЕ ПРИВЕТЛИВИ!

 

ШЛИФОВАЙТЕ СЕ!

 

ЗАБРАВЕТЕ ЗАПОВЕДИТЕ!

 

НЕ КРИТИКУВАЙТЕ !

 

СЕМЕЙНА СОБСТВЕНОСТ

 

НЕ ПОДРАЖАВАЙТЕ !

 

КАКВО Е ЖИВОТА?

ЩАСТИЕ афоризми

 

 

Всеки човек живее в две реалности.

Съществува реалния свят около нас.

Тази реалност в много малка степен

зависи от вас,

от вашите възприятия и усещания.

Смъртта на близки хора,

политически живот, катастрофи,

природни катаклизми –

това са примери за тази реалност.

Съществува не по-малка реалност –

вътре в нас,

реалност на вашите усещания в даден момент.

Тази реалност има свое име.

Тя се нареча ЕМОЦИАНАЛНА ПРАВДА.

Ако в даден момент,

ние изпитваме чувство на безнадежност,

горчивина, тъга, угнетеност,

това е емоционална правда.

Всички ние често бъркаме

реалността на вътрешния свят с тази на външния.

Това, което може да бъде истинско в нашите усещания,

може да  е грешно по отношение на това, което става в света около нас.

Разделяйки тези две реалности,

вие ще можете да промените оценката на вашия семеен живот.

„Колко странно ние прекарваме

този малък отрязък от време,

който се явява нашия живот -

пише Стивен  Ликок

Детето казва: „Истински живот 

ще започне когато  стана юноша“

Какво това значи?

Юношата казва:

„Когато аз стана пърнолетен“

Накрая, ставайки пълнолетен,

той говори:

 „ Когато аз се оженя“

Оженвайки се той вече мисли

„Когато аз се пенсионирам“.

Той достига пенсионна възраст

и се оглежда

за изминатия от него  жизнен път –

хладен вятър духа в лицето му,

и пред него се разкрива жестоката истина,

за това колко много е изпуснал той в този живот,

който си е заминал безвъзвратно.

 

Ние твърде късно разбираме,

че смисълът на живота се заключава

в самия житейски ритъм, в ритъма на всеки ден и час.“