TPS

© Христо Тужаров,

Октомври 2011 

 

 

Производствена система на Toyota TPS

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

    
Развитие на общественото производство

    Едвард Деминг

     Организационна култура

     Тотално управление на качеството TQM

     TQM  принципи

     6 сигма

    Теория на ограниченията

 

Производствена система Toyota

     Дом TPS

     Корпоративна култура Toyota

   

      Lean,теория на ограниченията, Six Sigma – за и против

      Икономично производство lean 

      Стъпки към икономичното производство

      Масово или икономично производство

      Ползи от икономичното производство

Загуби

         Видове загуби

Преход към икономичното производство

      Блиц-кайдзен

      13 съвета за преход към икономично производство

Речник икономично производство

14 принципа на Toyota

      Дългосрочна философия Toyota

      Правилен процес -  правилни резултати

      Непрекъснат поток

      Изтеглящи системи

      Изравнено натоварване

     Качество от първи път

     Стандартизация

      Визуален контрол

     Изпитана технология

     Лидери на Toyota

     Персонал на Toyota

     Мрежа от партньори и доставчици

      Решаване на проблеми

      Идете и вижте сами

     Приемане на  решения

     Самообучаваща се организация

 

 

TPS инструменти

     5S       

     Всеобща грижа за оборудването TPM

     Поток за създаване на ценности

                  Карта на потока за създаване на  ценности

              Стабилизация

              Гемба

              Клетка

              Времена в потока

      Изтегпяща производствена система

                Използване на супермаркет

 

                Лимитирани опашки ФИФО 

 

                Барабан Буфер Връв ББВ

               

                Лимитирано незавършено производство

 

                Мизусумаши

    

       Бърза пренастройка

      

       Дзидока

 

                Пока-йоке

   

       Стандартизирана  работа

        Кайдзен

        Визуално управление

        Точно в срок  

        Канбан

        Хошин канри