Производствена система на Toyota TPS

© Христо Тужаров Октомври 2011 

[Home] [Съдържание] [Инфоредия] [Асеневци] [Консултации]

Развитие на общественото производство

Производствена система Toyota

Загуби

14 управленски принципа на Toyota

TPS инструменти

Речник